SubjectsSubjects(version: 912)
Course, academic year 2019/2020
  
Engineering in the Pharmaceutical Industry - N111014
Title: Inženýrství farmaceutických výrob
Guaranteed by: Department of Organic Technology (111)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2015 to 2020
Semester: both
Points: 5
E-Credits: 5
Examination process:
Hours per week, examination: 3/0, Ex [HT]
Capacity: winter:150 / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://předmět vyučován pouze v zimním semestru
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Patera Jan Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: AB111012, B111012
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Patera Jan Ing. Ph.D. (01.08.2013)
The course provides knowledge of the preparation of dosage forms, which are crucial for the formulation of pharmaceutical products. Principles of liquid, semi-solid and solid dosage forms and methods for assessing their quality are explained, using chemical engineering principles and knowledge of physical chemistry and other disciplines. Particular attention is paid to particulate solids, their storage, transport, mixing, granulation and tabletting. Biotech synthesis of antibiotics in aerobic digesterare are discussed separately.
Aim of the course -
Last update: Patera Jan Ing. Ph.D. (01.08.2013)

Students will be able to:

Apply theoretical knowledge to specific processes used in industry.

Apply theoretical knowledge on research of processes of pharmaceutical industry, including biotechnology synthesis of antibiotics.

Analyze and combine the basic operational processes of manufacture of dosage forms in the pharmaceutical industry.

Acquire basic analytical methods for the evaluation of solid dosage forms according to the Czech Pharmacopoeia.

Literature -
Last update: Patera Jan Ing. Ph.D. (01.08.2013)

R:Perry R. H., Green D. W.,Chemical Engineer’s Handbook,McGraw Hill,New York,1997,0070498415.

R:Sajvera J.,Technologie farmaceutických výrob II,Informatorium,Praha,1993,8085427303.

A:Komárek P.,Rabišková M. a kolektiv,Technologie léků,Galén,Praha,2006,8072624237.

A:Levin M.: Pharmaceutical process scale up,Decker,New York,2002,0824706250.

A:Hanika J.,Speciální separační procesy,VŠCHT,Praha 1999,8070802421.

Learning resources -
Last update: Patera Jan Ing. Ph.D. (01.08.2013)

http://tresen.vscht.cz/kot/blog/studium/bakalarske/inzenyrstvi-farmaceutickych-vyrob

Requirements to the exam - Czech
Last update: Patera Jan Ing. Ph.D. (15.11.2012)

1. Samostatné zpracování vybrané kapitoly z probírané látky

2. Předložení protokolu o testu rozpadovosti pevné lékové formy vybraného léčiva

3. Ústní zkouška

Syllabus -
Last update: Patera Jan Ing. Ph.D. (15.11.2012)

1. Dosage forms, classification

2. Small scale chemical technology

3. Solid materials, characteristics, classification

4. Crushing, milling, storage and transport of solids Handling of solids, mixing, size reduction

5. Homogenization, technology, equipment

6. Wet granulation, technology, equipment7. Pressure compaction of solids

7. Drugs formulation, solid dosage forms, methods of quality assessment

8. Semi solid formulations

9. Extraction, liquid dosage forms

10. Basic principles of sterilization

11. Theory of fermentation processes, growth law for micro-organism population

12. Bioreactors for aerobic processes

13. Fermentation control, micro-organism separation

14. Separation processes, filtration, lyophilization

Entry requirements - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (21.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N409002

Registration requirements -
Last update: Patera Jan Ing. Ph.D. (01.08.2013)

Unit Operations of Chemical Engineering I

Physical Chemistry I

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Obhajoba individuálního projektu 0,1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,9 26
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100

 
VŠCHT Praha