SubjectsSubjects(version: 887)
Course, academic year 2020/2021
  
Recycling and Ecological Aspects of Polymer Applications - N112014
Title: Recyklace a ekologické aspekty aplikací polymerů
Guaranteed by: Department of Polymers (112)
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M112007
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Kalousková Radka Ing. CSc.
Is interchangeable with: M112007
Annotation
Last update: Kalousková Radka Ing. CSc. (31.07.2013)
The subject is focused on the characterization of main groups of products based on polymeric materials, especially fibers, adhesives, wrapping, products in engineering, boot and rubber industry. An attention is focused on recycling of polymeric waste.
Literature -
Last update: Fialová Jana (15.08.2013)

R:Ducháček V.: Polymery-výroba, vlastnosti,zpracování, použití. VŠCHT, Praha 2000, 8070802413

R:Štěpek J., Zelinger J., Kuta A.: Technologie zpracování a vlastnosti plastů, SNTL/ALFA, Praha 1989

A:R.J.Hernandes, S.E.M.Selke, J.D.Culter: Plastic Packaging. Properties,Processing, Aplications, Regulations, Hanser Publisher, Munch, 3446214046

A:Handbook of adhesive technology, A.Pizzi, K.L.Mittal, NY Dekker 2003, 0824709861

A:Scheirs J.: Polymer Recycling, Wiley 2003,0471970549

A:G.Akovali: Polymers in Construction, Rapra technology Lmtd, 2005, 1859574688

A:Azapagic A., Emsley A., Hamerton I.: Polymers, the Enviroment and Sustainable Development, Wiley 2003, 0471877409

Learning resources - Czech
Last update: Kalousková Radka Ing. CSc. (07.12.2012)

Encyclopedia of Polymer Science and Technology, J. Wiley & Sons (v elektronické podobě: http://www.vscht.cz/pol/)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Syllabus -
Last update: Fialová Jana (15.08.2013)

1.History of processing of the polymers on rubbers, plastics and fibbers

2.Chemical fibbers: evaluation of the fibbers, classification, properties

3.Modification of fibbers, using, non-woven textiles

4.Adhezives: the theory of adhesion, the strength of joint, classification a basic types of adhesives,

5.Classification a basic types of coat, the way of using, protective coating

6.Polymers in the packaging industry : ecological aspects, legislation, barrier properties

7.Packaging materials, modification, plastic working

8.Polymers in the leather industry

9.Polymers in the construction

10.Polymers in engineering

11.Polymer waste, source, classification, legislation, Life Cycle Assessment

12.Physical and chemical recycling, pyrolysis, hydrogenation, gasification

13.Plastic separation, detection technique, recycling of PETP,PVC, PO, PS,PA, PU, etc

14.Iniceration of plastic waste, emission and solid residues, rubber tyre recycling

Registration requirements - Czech
Last update: Kalousková Radka Ing. CSc. (07.12.2012)

Makromolekulární chemie, technologie zpracování polymerních materiálů

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 50
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha