Informatics and Chemistry: Semestral Project II - N112027
Title: Semestrální projekt oboru informatika a chemie II
Guaranteed by: Department of Informatics and Chemistry (143)
Actual: from 2007
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Informatici
Interchangeability : Z112027
Is interchangeable with: N143039, N320096, N143053, N143027
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: ROZ112 (10.01.2006)

Projekt rozvíjí znalosti a dovednosti získané při tvorbě Projektu I. Každý student se zaměří na specifické odborné téma, o kterém shromáždí všechny dostupné informace, a tyto informace bude prezentovat formou webového portálu. Cílem předmětu je seznámit studenta s možnostmi využití informační techniky při komplexním sběru a vyhodnocení informací. Důraz bude kladen na přehlednost prezentovaných informací, která bude ověřována vzájemným hodnocením studenty.