Art History of Middle Ages II - N148024
Title: Dějiny umění středověku II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: both
Points: 4
E-Credits: 4
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, Ex [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v letním semestru
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Rychnová Lucie PhDr. Ph.D.
Křenková Zuzana PhDr. Ph.D.
Interchangeability : Z148024
Is interchangeable with: B148009
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Students get to know artistic styles in Europe and their main representatives. The lectures are focused on the art of the High Middle Ages and the Late Gothic period. We pay attention to art both in Europe and in the Czech lands.
Last update: TAJ148 (08.10.2013)
Aim of the course -

They will be able to:

use basic knowledge of the periods of the history of art.

use specialized terminology

and apply their findings in interdisciplinary communication.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

R:CHADRABA, Rudolf - KRÁSA, Josef (edd.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, 2. Od počátků do konce středověku. Praha 1984-1989. ISBN 80-200-0630-3.

R:GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění. Praha 1992. ISBN 80-207-0416-7.

R:BARTLOVÁ, Milena, Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění: seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy university Brno. Brno 2003. ISBN 80-210-3296-0.

R:TOMAN, Rolf (ed.), Gotika: architektura, sochařství, malířství. Praha 2005. ISBN 80-7209-668-0.

A:HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění středověku. Praha 1969. (edice: Larousse. Umění a lidstvo).

A:KIDSON, Peter, Románské a gotické umění. Praha 1973. (edice: Umění světa).

A:HOMOLKA, Jaromír - KRÁSA, Josef - MENCL, Václav - PEŠINA, Jaroslav - PETRÁŇ, Josef, Pozdně gotické umění v Čechách: 1471-1526. Praha 1978.

A:HLOBIL, Ivo - PETRŮ, Eduard. Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992. ISBN 80-200-0385-1.

A:BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.), [10 století architektury. 2], Architektura gotická. Praha, 2001. ISBN 80-86161-36-6.

A:ROYT, Jan, Středověké malířství v Čechách. Praha 2002. ISBN 80-246-0265-2.

A:DUBY, Georges, Věk katedrál: umění a společnost 980-1420. Praha 2002. ISBN 80-7203-418-9.

A:FAJT, Jiří (ed.), Karel IV., císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437. Praha 2006. ISBN 80-200-1399-7.

A:KUTHAN, Jiří, Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Díl první, Král a šlechta. Praha 2010. ISBN 978-80-7308-313-7.

Last update: TAJ148 (08.10.2013)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

Last update: TAJ148 (08.10.2013)
Syllabus -

1. Art of the House of Luxembourg - 14th century architecture in the Czech lands

2. Art of the House of Luxembourg -14th century sculpture in the Czech lands

3. Art of the House of Luxembourg - 14th century painting in the Czech lands

4. 14th century art in areas north of the Alps, European context of Bohemian art in period of Charles IV.

5. Art around the year 1400, Bohemian "Beautiful style" and the International style

6. European late Gothic architecture

7. European late Gothic sculpture

8. Early Dutch realism and late Gothic painting

9. The Hussites and the visual arts, the period of George of Poděbrady

10. Art under the Jagiellonian dynasty - art at the Prague court

11. Art under the Jagiellonian dynasty - 15th century architecture in the Czech lands

12. Art under the Jagiellonian dynasty - 15th century painting and sculpture in the Czech lands

13. Art around the year 1500 in areas north of the Alps

14. Art around the year 1500 in the Czech lands

Last update: TAJ148 (08.10.2013)
Registration requirements -

Art History of Middle Ages I

Last update: TAJ148 (08.10.2013)
Course completion requirements - Czech

Studenti se na zkoušku přihlašují přes SIS.

Studentovi, který není v SISu zapsán, nebude umožněno zkoušku vykonat.

Student, který se ze SISu neodhlásí a na zkoušku se nedostaví, obdrží známku "F". Na mailové a telefonické omluvy nebude brán zřetel.

Last update: Bartošová Lenka (01.03.2016)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
3 / 4 84 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Oral examination 100