SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Accounting, Tax and Law - N148037
Title: Účetnictví, daně a právo
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2010 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://Předmět je vyučován jen v zimním semestru
Guarantor: Strnad Tomáš Ing. MBA
Is interchangeable with: B148029
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The target of this subject is to familiarise students with basic principles and rules of private enterprise, Trade Law and economics.
Last update: TAJ148 (09.10.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

use the knowledge of principles and rules of private enterprise

use the knowledge of principles of Trade Law

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

R:Účetnictví podnikatelů. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

R:Daně z příjmů. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

R:Obchodní zákoník. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

R:DPH a spotřební daně. Edice ÚZ, Sagit, 2004.

Last update: TAJ148 (09.10.2013)
Learning resources -

Study materials are available at the teacher.

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=513~2F1991&rpp=15#seznam

http://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/podnikani/

Last update: TAJ148 (09.10.2013)
Requirements to the exam - Czech
  • studenti píší v úvodu každé přednášky krátký test ověřující znalosti předchozího učiva, pokud se testu nemohou účastnit v průběhu semestru, mají možnost si jej individuálně dopsat během zkouškového období
  • studenti vytvoří vlastní životopis v ČJ a AJ
  • závěrečný test shrnuje všechny získané poznatky, studenti mohou tento test psát teprve tehdy, až mají doplněny průběžné testy
  • klasifikovaný zápočet v sobě zahrnuje výsledky všech testů a hodnocení obou životopisů
Last update: VOSATKOK (20.02.2009)
Syllabus -

Legal forms of business

Business contracts

Employee vs. businessman

Business loans

Insurance

Leasing

Income tax and tax returns

Value added tax

Business accounting

External accounting and tax records

Mortgages, loans, credit cards

Investment products

Last update: TAJ148 (09.10.2013)
Registration requirements -

none

Last update: TAJ148 (09.10.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 1 28
2 / 2 56 / 56
Coursework assessment
Form Significance
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 100

 
VŠCHT Praha