SubjectsSubjects(version: 877)
Course, academic year 2020/2021
  
Specialised Practice - N409080
Title: Odborná praxe
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Actual: from 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M453001
For type:  
Guarantor: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Valenz Lukáš Ing. Ph.D.
Čejková Jitka doc.Ing. Ph.D.
Annotation - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (16.12.2012)
Studenti absolvují třítýdenní praxi v průmyslovém podniku nebo výzkumné instituci. V rámci odborné praxe studenti získají praktické dovednosti potřebné pro své budoucí zaměstnání. Předmět je zaměřen jednak na aplikaci získaných odborných dovedností v praktické činnosti, jednak seznamuje studenta s formálními náležitostmi praktické činnosti (přijetí do pracovního vztahu, bezpečnostní školení, zvyklosti pracoviště), součástí předmětu je také vypracování závěrečná zpráva. Ta obsahuje jednak chronologický výčet prováděných činností a také technický popis uzlu, který si student zvolí.
Aim of the course - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (16.12.2012)

Studenti budou trénovat a budou umět:

  • prakticky využít znalosti získané při studiu
  • aplikovat znalosti nabyté ve výuce ostatních předmětů ve výrobním procesu nebo službách
  • řešit dílčí úkol jako součást týmu
  • vypracovat technický popis zvoleného uzlu

Syllabus - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (16.12.2012)

1. Seznámení s provozem podniku nebo výzkumné instituce.

2. Prohlídka podniku nebo instituce.

3. Výběr popisovaného uzlu a jeho detailní studium.

4. Zapojení do činnosti daného subjektu a realizace pracovních úkolů.

5. Písemné zhodnocení a zpracování zprávy o praxi.

6. Obhajoba závěrečné zprávy o odborné praxi.

 
VŠCHT Praha