SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2023/2024
  
Specialised Practice - N963003
Title: Odborná praxe
Guaranteed by: Department od Education (963)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [TS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is interchangeable with: N105080, M837004, N143080, N107080, N126080, N106080, N101080, N148080, N110080, N112080, N437080, N409080, N445080, M409022, AM150001, AM837004, M150001, N111080
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Student absolvuje třítýdenní praxi v podniku nebo výzkumné instituci na pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření. Předmět je zaměřen na aplikaci získaných odborných znalostí v praxi, student získá praktické dovednosti potřebné pro své budoucí zaměstnání.
Last update: Bindzar Jan (16.11.2012)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

prakticky využít znalosti získané při studiu.

Last update: Bindzar Jan (16.11.2012)
 
VŠCHT Praha