SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Physics: Laboratory - N444503
Title: Laboratoř fyziky
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/3 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Uhrová Helena doc. Ing. CSc.
Is interchangeable with: N444003A
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (11.05.2005)

1. Úvod

2. Měření délky a času. Regulace napětí a proudu.

3. Vážení na analytických vahách a měření hustoty.

4. Měření viskozity.

5. Měření momentu setrvačnosti z doby kyvu.

6. Měření rychlosti šíření zvuku v plynech.

7. Studium ohybových jevů laserového záření. Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček

8. Měření koncentrace látky v roztoku optickými metodami. Polarimetrie, refraktometrie.

9. Měření odporů. Změna rozsahu měřicích přístrojů. Měření napětí kompenzační metodou.

10. Měření indukčnosti a kapacity.

11. Asynchronní motor. Regulace výkonu a otáček.

12. Měření polovodičového usměrňovače. Stabilizace napětí.

13. Detekce ionizačního záření. Měření Planckovy konstanty.

14. Měření magnetické indukce.Ověření Biotova-Savartova zákona. Silové účinky magn. pole.

 
VŠCHT Praha