SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2019/2020
  
Restoration: Bachelor Thesis - N700001
Title: Bakalářská práce-restaurování
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2013 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:20
E-Credits: summer s.:20
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/20, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B700001
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ148 (21.08.2013)
Bachelor tasks consist in the restoration (conservation) of specific objects, examination of the objects and development of all the relevant documentation needed for preparing restorer's (conservator's) report.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Students will be able to

• Perform literature research on the given topic

• Based on research of the object to propose restoration intervention and to restore the object

• Carry out the experimental work

• Evaluate the experimental results

• Consult the results evaluation with the tutor

• Write the restoration report

• Defend the restoration intervention

Literature -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

R Literature according to literature research on given topic.

Learning resources -
Last update: TAJ148 (21.08.2013)

http://eso.vscht.cz/

Requirements to the exam - Czech
Last update: Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D. (17.12.2012)

Hodnocení:

Hodnocení vedoucího práce - restaurátor s licencí

Hodnocení vedoucího práce z VŠCHT

Hodnocetí se odborná úroveň práce v tištěné popř. v elektronické podobě

Hodnocení prezentace výsledků v Power Pointu a obhajoba bakalářské práce (odpovědi při diskusi)

Výsledná známka za bakalářskou je průměrem těchto dílčích hodnocení.

Syllabus -
Last update: TAJ148 (19.07.2013)

The topic of the bachelor thesis depends on the student’s specialization

Survey of object:

Determination of conservation aim

Verification of conservation methods on samples

Consultation with specialists

Drawing documentation

Conservation of object

Recommendation of storage and display

Writing of conservation report

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (09.10.2013)

Semestral work V

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1.4 40
Obhajoba individuálního projektu 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3.6 100
Práce na individuálním projektu 10 280
20 / 20 560 / 560
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha