Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  LLL programme details

  Chemisty-teacher training for upper secondary schools (C-8321)

  Chemisty-teacher training for upper secondary schools
  full-time
  Czech
  Cílem programu je poskytnout zájemcům o práci učitele předepsanou odbornou kvalifikaci. Absolventi kurzu, kteří mají magisterské (inženýrské) vzdělání v oboru chemie, získají kvalifikaci pro výuku tohoto předmětu na středních a základních školách.
  6934/2021-6-386
  MŠMT
  MSMT-8358/2018-1
  Učitelství chemie pro střední školy - studium v oblasti pedagogických věd
  Třísemestrální studium v osmi modulech: Modulu pedagogicko-psychologické propedeutiky, modulu školní didaktiky a tvorby kurikula, modulu inkluzivní didaktiky a sociální pedagogiky, modulu učitelské profese a procesů řízení školy, modulu oborové didaktiky, modulu metod výzkumu pedagogické reality, modulu řízené pedagogické praxe a modulu reflexe pedagogické praxe.
  20
  Ukončené bakalářské studium v oboru chemie.

   • shrink expand
    obhajoba závěrečné práce
    závěrečná zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
    § 8 a § 9 Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb., § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
    Chemisty-teacher training for upper secondary schools
   • shrink expand
    Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
    Department of Chemical Education and Humanities
    Department of Chemical Education and Humanities
    Chemisty-teacher training for upper secondary schools
   • shrink expand
    2023/2024
    winter semester
    22.09.23
    3
    260 hours
    Laboratorní cvičení a praxe jsou realizovány také mimo výukový den.
    Friday - Friday
   • shrink expand
    22000 Kč / kurz
    300 Kč
    osvobozeno
   • shrink expand
    VSČHT Praha, Ústav učitelství a humanitních věd, Technická 5, 166 28 Praha 6
    Department of Chemical Education and Humanities
    Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
    martin.capek.adamec@vscht.cz
    220 44 3280
    01.03.2023 - 30.04.2023
   • shrink expand