Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství chemie pro střední školy – studium v oblasti pedagogických věd (C-8321)

  Učitelství chemie pro střední školy – studium v oblasti pedagogických věd
  Program CŽV - na výkon povolání
  Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
  prezenční
  čeština
  Cílem programu je poskytnout zájemcům o práci učitele předepsanou odbornou kvalifikaci. Absolventi kurzu, kteří mají magisterské (inženýrské) vzdělání v oboru chemie, získají kvalifikaci pro výuku tohoto předmětu na středních a základních školách.
  6934/2021-6-386
  MŠMT
  MSMT-8358/2018-1
  Učitelství chemie pro střední školy - studium v oblasti pedagogických věd
  Třísemestrální studium v osmi modulech: Modulu pedagogicko-psychologické propedeutiky, modulu školní didaktiky a tvorby kurikula, modulu inkluzivní didaktiky a sociální pedagogiky, modulu učitelské profese a procesů řízení školy, modulu oborové didaktiky, modulu metod výzkumu pedagogické reality, modulu řízené pedagogické praxe a modulu reflexe pedagogické praxe.
  20
  Ukončené bakalářské studium v oboru chemie.
  • sbalit rozbalit
   obhajoba závěrečné práce
   závěrečná zkouška
   Osvědčení o absolvování programu
   bez kreditů
   učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
   učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
   § 8 a § 9 Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb., § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
  • sbalit rozbalit
   Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
   Ústav učitelství chemie a humanitních věd
   Ústav učitelství chemie a humanitních věd
  • sbalit rozbalit
   2023/2024
   zimní semestr
   3
   260 hodin
   Laboratorní cvičení a praxe jsou realizovány také mimo výukový den.
   Pátek - Pátek
  • sbalit rozbalit
   22000 Kč / kurz
   300 Kč
   osvobozeno
  • sbalit rozbalit
   VSČHT Praha, Ústav učitelství a humanitních věd, Technická 5, 166 28 Praha 6
   Ústav učitelství chemie a humanitních věd
   Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
   martin.capek.adamec@vscht.cz
   220 44 3280
   01.03.2023 - 30.04.2023
  • sbalit rozbalit
   https://kuhv.vscht.cz/