Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Detail programu CŽV

  Učitelství chemie pro střední školy – studium v oblasti pedagogických věd (C-8321)

  Učitelství chemie pro střední školy – studium v oblasti pedagogických věd
  Program CŽV - na výkon povolání
  Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
  prezenční
  čeština
  Cílem programu je poskytnout zájemcům o práci učitele předepsanou odbornou kvalifikaci. Absolventi kurzu, kteří mají magisterské (inženýrské) vzdělání v oboru chemie, získají kvalifikaci pro výuku tohoto předmětu na středních a základních školách.
  6934/2021-6-386
  MŠMT
  MSMT-8358/2018-1
  Učitelství chemie pro střední školy - studium v oblasti pedagogických věd
  Třísemestrální studium v osmi modulech: Modulu pedagogicko-psychologické propedeutiky, modulu školní didaktiky a tvorby kurikula, modulu inkluzivní didaktiky a sociální pedagogiky, modulu učitelské profese a procesů řízení školy, modulu oborové didaktiky, modulu metod výzkumu pedagogické reality, modulu řízené pedagogické praxe a modulu reflexe pedagogické praxe.
  20
  Ukončené bakalářské studium v oboru chemie.

   • sbalit rozbalit
    obhajoba závěrečné práce
    závěrečná zkouška
    Osvědčení o absolvování programu
    bez kreditů
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro SŠ
    učitelská kvalifikace, učitelství oboru pro ZŠ
    § 8 a § 9 Zákona č. 563/2004 Sb. ve znění novely 198/2012 Sb., § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
   • sbalit rozbalit
    Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
    Ústav učitelství chemie a humanitních věd
    Ústav učitelství chemie a humanitních věd
   • sbalit rozbalit
    2023/2024
    zimní semestr
    22.09.23
    3
    260 hodin
    Laboratorní cvičení a praxe jsou realizovány také mimo výukový den.
    Pátek - Pátek
   • sbalit rozbalit
    22000 Kč / kurz
    300 Kč
    osvobozeno
   • sbalit rozbalit
    VSČHT Praha, Ústav učitelství a humanitních věd, Technická 5, 166 28 Praha 6
    Ústav učitelství chemie a humanitních věd
    Čapek Adamec Martin PhDr. Ph.D.
    martin.capek.adamec@vscht.cz
    220 44 3280
    01.03.2023 - 30.04.2023
   • sbalit rozbalit
    https://kuhv.vscht.cz/