Studijní informační systémStudijní informační systém(verze jádra: 1966)
 
  
Aktuality

Vážení uchazeči,

s ohledem na aktuální situaci v ČR (COVID-19) lhůta pro podání on-line přihlášky byla prodloužena následovně:

  • bakalářské studium 15. dubna (původní termín 31. března)
  • magisterské studium 15. května (původní termín 15. dubna)
  • doktorské studium 15. června (původní termín 15. dubna)

O dalších termínech souvisejících s přijímacím řízením budete včas informováni. Sledujte  aktuality na stránkách VŠCHT Praha.

 

Výuka
Přijímací řízení
Užitečné odkazy
VŠCHT Praha