PředmětyPředměty(verze: 899)
Vyučované předměty, akademický rok 2021/2022
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 036 0 Univerzita Pardubice 6
detail 111 150 Ústav organické technologie 73
detail 112 150 Ústav polymerů 56
detail 504 900 Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol 1
detail I001 ZVS Universiteit Gent, Belgium 7
detail 064 0 Akademie múzických umění v Praze 1
detail 101 150 Ústav anorganické chemie 53
detail 126 150 Ústav inženýrství pevných látek 32
detail 143 150 Ústav informatiky a chemie 46
detail 215 251 Ústav technologie ropy a alternativních paliv 46
detail 217 251 Ústav technologie vody a prostředí 78
detail 322 352 Ústav mléka, tuků a kosmetiky 27
detail 342 352 Ústav chemie přírodních látek 43
detail 402 453 Ústav analytické chemie 134
detail I003 ZVS Université de Montpellier, France 11
detail I006 ZVS Universidad de Zaragoza, Spain 6
detail 240 251 Ústav chemie ochrany prostředí 69
detail 251 251 Děkanát FTOP 5
detail 324 352 Ústav konzervace potravin 29
detail 413 453 Ústav matematiky 67
detail 453 453 Děkanát FCHI 1
detail 500 0 ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií 19
detail 141 150 Laboratoř anorganických materiálů 3
detail 352 352 Děkanát FPBT 21
detail 502 0 ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 5
detail 837 800 Ústav ekonomiky a managementu 288
detail 963 900 Pedagogické oddělení 51
detail 965 900 Oddělení pro vědu a výzkum 19
detail 106 150 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství 63
detail 107 150 Ústav skla a keramiky 60
detail 148 150 Ústav chemické technologie restaurování památek 89
detail 218 251 Ústav energetiky 49
detail 320 352 Ústav biochemie a mikrobiologie 144
detail 321 352 Ústav sacharidů a cereálií 29
detail 444 453 Ústav fyziky a měřicí techniky 56
detail 445 453 Ústav počítačové a řídicí techniky 108
detail I004 ZVS Université Toulouse III - Paul Sabatier, France 5
detail 108 150 Ústav chemie pevných látek 41
detail 150 150 Děkanát FCHT 14
detail 323 352 Ústav analýzy potravin a výživy 89
detail 834 800 Ústav jazyků 73
detail 105 150 Ústav anorganické technologie 75
detail 110 150 Ústav organické chemie 106
detail 216 251 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší 60
detail 403 453 Ústav fyzikální chemie 129
detail 974 900 Zahraniční oddělení 3
detail I005 ZVS Universidade Nova de Lisboa, Portugal 6
detail 319 352 Ústav biotechnologie 66
detail 409 453 Ústav chemického inženýrství 128
detail 827 800 Ústav tělesné výchovy a sportu 5
detail 832 800 Ústav učitelství a humanitních věd 59
detail 940 900 Poradenské a karierní centrum 2
detail 953 900 Oddělení celoživotního vzdělávání 1
detail I007 ZVS Universiteit Twente, Netherlands 7
 
VŠCHT Praha