Volba jazyka
 • čeština
 • english
Uživatel
 • Anonym

  Přijímací řízení

  Studijní programy

  Studijní programy v oblasti vzdělání chemie nebo potravinářství jsou realizovány na jednotlivých fakultách VŠCHT Praha:

  Fakulta chemické technologie

  Fakulta technologie ochrany prostředí

  Fakulta potravinářské a biochemické technologie

  Fakulta chemicko-inženýrská

  Studium v oblasti ekonomické obory realizuje celoškolský ústav Ekonomiky a managementu, pro podání přihlášky volte "Fakultu": "Celoškolská pracoviště"

  Programy CŽV

  Tlačítkem Programy CŽV je možné vyhledávat v široké nabídce programů CŽV připravených jednotlivými fakultami. Nabídka zahrnuje krátko- i dlouhodobé programy. Programy CŽV se dělí se na dvě základní kategorie: zájmové a orientované na výkon povolání.

  Založení nové přihlášky

  Podání elektronické přihlášky ke studiu je možné prostřednictvím tlačítka Založení nové přihlášky.

  Před podáním 1. elektronické přihlášky budete vyzváni k zaregistrování prostřednictvím registračního e-mailu. Tento registrační e-mail Vám bude sloužit k přihlašování po celou dobu průběhu přijímacího řízení, tzn. i k podání dalších přihlášek na jiné studijní programy VŠCHT Praha v letošním roce.Pro podání dalších přihlášek se přihlásíte prostřednictvím tlačítka „Přihlásit“, které je umístěno vpravo nahoře.

  Než začnete vyplňovat přihlášku, přečtěte si nejprve nápovědu a informace o zpracovaní osobních údajů.