PředmětyPředměty(verze: 888)
Vyučované předměty, akademický rok 2020/2021
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 036 0 Univerzita Pardubice 6
detail 111 150 Ústav organické technologie 87
detail 112 150 Ústav polymerů 66
detail 504 900 Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol 1
detail 963 900 Pedagogické oddělení 72
detail I001 ZVS Universiteit Gent, Belgium 8
detail 064 0 Akademie múzických umění v Praze 1
detail 101 150 Ústav anorganické chemie 59
detail 126 150 Ústav inženýrství pevných látek 43
detail 143 150 Ústav informatiky a chemie 56
detail 215 251 Ústav technologie ropy a alternativních paliv 57
detail 217 251 Ústav technologie vody a prostředí 98
detail 322 352 Ústav mléka, tuků a kosmetiky 35
detail 342 352 Ústav chemie přírodních látek 63
detail 402 453 Ústav analytické chemie 171
detail I005 ZVS Universidade Nova de Lisboa, Portugal 6
detail I006 ZVS Universidad de Zaragoza, Spain 6
detail 240 251 Ústav chemie ochrany prostředí 82
detail 251 251 Děkanát FTOP 5
detail 324 352 Ústav konzervace potravin 36
detail 413 453 Ústav matematiky 83
detail 453 453 Děkanát FCHI 7
detail 500 0 ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií 27
detail 141 150 Laboratoř anorganických materiálů 3
detail 352 352 Děkanát FPBT 30
detail 502 0 ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 5
detail 837 800 Ústav ekonomiky a managementu 236
detail 965 900 Oddělení pro vědu a výzkum 19
detail I004 ZVS Université Toulouse III - Paul Sabatier, France 5
detail 106 150 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství 90
detail 107 150 Ústav skla a keramiky 78
detail 148 150 Ústav chemické technologie restaurování památek 121
detail 218 251 Ústav energetiky 62
detail 320 352 Ústav biochemie a mikrobiologie 180
detail 321 352 Ústav sacharidů a cereálií 38
detail 444 453 Ústav fyziky a měřicí techniky 69
detail 445 453 Ústav počítačové a řídicí techniky 124
detail 108 150 Ústav chemie pevných látek 50
detail 150 150 Děkanát FCHT 17
detail 323 352 Ústav analýzy potravin a výživy 118
detail 834 800 Ústav jazyků 79
detail 105 150 Ústav anorganické technologie 91
detail 110 150 Ústav organické chemie 123
detail 216 251 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší 74
detail 403 453 Ústav fyzikální chemie 130
detail 974 900 Zahraniční oddělení 6
detail 319 352 Ústav biotechnologie 88
detail 409 453 Ústav chemického inženýrství 144
detail 599 453 Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha 27
detail 827 800 Ústav tělesné výchovy a sportu 6
detail 832 800 Ústav učitelství a humanitních věd 62
detail 940 900 Poradenské a karierní centrum 2
detail I003 ZVS Université de Montpellier, France 11
detail I007 ZVS Universiteit Twente, Netherlands 7
 
VŠCHT Praha