PředmětyPředměty(verze: 855)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 036 0 Univerzita Pardubice 5
detail 111 150 Ústav organické technologie 83
detail 112 150 Ústav polymerů 72
detail 504 900 Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol 1
detail 963 900 Pedagogické oddělení 59
detail I001 ZVS Universiteit Gent, Belgium 8
detail I002 ZVS Technische Universiteit Delft, Netherlands 11
detail 064 0 Akademie múzických umění v Praze 3
detail 101 150 Ústav anorganické chemie 53
detail 126 150 Ústav inženýrství pevných látek 46
detail 143 150 Ústav informatiky a chemie 50
detail 215 251 Ústav technologie ropy a alternativních paliv 54
detail 217 251 Ústav technologie vody a prostředí 89
detail 322 352 Ústav mléka, tuků a kosmetiky 35
detail 342 352 Ústav chemie přírodních látek 58
detail 402 453 Ústav analytické chemie 176
detail I005 ZVS Universidade Nova de Lisboa, Portugal 6
detail I006 ZVS Universidad de Zaragoza, Spain 6
detail 240 251 Ústav chemie ochrany prostředí 74
detail 251 251 Děkanát FTOP 6
detail 324 352 Ústav konzervace potravin 34
detail 413 453 Ústav matematiky 80
detail 453 453 Děkanát FCHI 7
detail 500 0 ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií 24
detail 141 150 Laboratoř anorganických materiálů 3
detail 352 352 Děkanát FPBT 25
detail 502 0 ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 4
detail 837 800 Ústav ekonomiky a managementu 39
detail 965 900 Oddělení pro vědu a výzkum 5
detail I004 ZVS Université Toulouse III - Paul Sabatier, France 5
detail 106 150 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství 83
detail 107 150 Ústav skla a keramiky 78
detail 148 150 Ústav chemické technologie restaurování památek 100
detail 218 251 Ústav energetiky 61
detail 320 352 Ústav biochemie a mikrobiologie 166
detail 321 352 Ústav sacharidů a cereálií 34
detail 444 453 Ústav fyziky a měřicí techniky 64
detail 445 453 Ústav počítačové a řídicí techniky 116
detail 108 150 Ústav chemie pevných látek 42
detail 150 150 Děkanát FCHT 15
detail 323 352 Ústav analýzy potravin a výživy 110
detail 834 800 Ústav jazyků 71
detail 105 150 Ústav anorganické technologie 93
detail 110 150 Ústav organické chemie 106
detail 216 251 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší 76
detail 403 453 Ústav fyzikální chemie 148
detail 974 900 Zahraniční oddělení 6
detail 319 352 Ústav biotechnologie 77
detail 409 453 Ústav chemického inženýrství 149
detail 501 0 ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií 25
detail 599 453 Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha 28
detail 827 800 Ústav tělesné výchovy a sportu 6
detail 832 800 Ústav učitelství a humanitních věd 63
detail 940 900 Poradenské a karierní centrum 2
detail I003 ZVS Université de Montpellier, France 11
detail I007 ZVS Universiteit Twente, Netherlands 7
 
VŠCHT Praha