PředmětyPředměty(verze: 902)
Vyučované předměty, akademický rok 2022/2023
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 064 VS Akademie múzických umění v Praze 1
detail 111 150 Ústav organické technologie 68
detail 112 150 Ústav polymerů 54
detail 504 900 Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol 18
detail I001 ZVS Universiteit Gent, Belgium 14
detail I020 ZVS Slovenská technická univerzita v Bratislave 15
detail I021 ZVS IHE Delft Institute for Water Education 5
detail I030 ZVS Åbo Akademi 17
detail 036 VS Univerzita Pardubice 6
detail 101 150 Ústav anorganické chemie 48
detail 126 150 Ústav inženýrství pevných látek 34
detail 143 150 Ústav informatiky a chemie 57
detail 215 251 Ústav technologie ropy a alternativních paliv 48
detail 217 251 Ústav technologie vody a prostředí 85
detail 322 352 Ústav mléka, tuků a kosmetiky 31
detail 342 352 Ústav chemie přírodních látek 41
detail 402 453 Ústav analytické chemie 124
detail I002 ZVS Technische Universiteit Delft, Netherlands 2
detail I003 ZVS Université de Montpellier, France 11
detail I006 ZVS Universidad de Zaragoza, Spain 6
detail 240 251 Ústav chemie ochrany prostředí 56
detail 251 251 Děkanát FTOP 5
detail 324 352 Ústav konzervace potravin 33
detail 413 453 Ústav matematiky 64
detail 502 VS ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 5
detail 141 150 Laboratoř anorganických materiálů 3
detail 352 352 Děkanát FPBT 18
detail 837 800 Ústav ekonomiky a managementu 307
detail 963 900 Pedagogické oddělení 34
detail 965 900 Oddělení pro vědu a výzkum 19
detail 106 150 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství 59
detail 107 150 Ústav skla a keramiky 58
detail 148 150 Ústav chemické technologie restaurování památek 81
detail 218 251 Ústav energetiky 47
detail 320 352 Ústav biochemie a mikrobiologie 129
detail 321 352 Ústav sacharidů a cereálií 34
detail 444 453 Ústav fyziky a měřicí techniky 52
detail 445 453 Ústav počítačové a řídicí techniky 102
detail I004 ZVS Université Toulouse III - Paul Sabatier, France 5
detail I029 ZVS Universidad de Oviedo 9
detail 108 150 Ústav chemie pevných látek 39
detail 150 150 Děkanát FCHT 2
detail 323 352 Ústav analýzy potravin a výživy 88
detail 834 800 Ústav jazyků 74
detail 105 150 Ústav anorganické technologie 84
detail 110 150 Ústav organické chemie 101
detail 216 251 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší 58
detail 241 251 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie 16
detail 403 453 Ústav fyzikální chemie 120
detail 500 VS ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií 6
detail I005 ZVS Universidade Nova de Lisboa, Portugal 6
detail 319 352 Ústav biotechnologie 63
detail 409 453 Ústav chemického inženýrství 117
detail 827 800 Ústav tělesné výchovy a sportu 4
detail 832 800 Ústav učitelství a humanitních věd 63
detail 953 900 Oddělení celoživotního vzdělávání 3
detail I007 ZVS Universiteit Twente, Netherlands 7
 
VŠCHT Praha