PředmětyPředměty(verze: 949)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
Čejka Jiří prof. Ing. DrSc.
Adresa:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-Mail:  
Další informace:  
 
Fakulta: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Katedra: Ústav fyzikální chemie J.H. AV ČR, v.v.i. (001) - externí pracovník
Mateřský ústav: ()
Telefon:
E-mail:
Předměty   
 
VŠCHT Praha