PředmětyPředměty(verze: 902)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 064 VS Akademie múzických umění v Praze 3
detail 111 150 Ústav organické technologie 80
detail 112 150 Ústav polymerů 68
detail 504 900 Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol 1
detail I001 ZVS Universiteit Gent, Belgium 8
detail 036 VS Univerzita Pardubice 5
detail 101 150 Ústav anorganické chemie 53
detail 126 150 Ústav inženýrství pevných látek 42
detail 143 150 Ústav informatiky a chemie 53
detail 215 251 Ústav technologie ropy a alternativních paliv 51
detail 217 251 Ústav technologie vody a prostředí 82
detail 322 352 Ústav mléka, tuků a kosmetiky 33
detail 342 352 Ústav chemie přírodních látek 58
detail 402 453 Ústav analytické chemie 171
detail I003 ZVS Université de Montpellier, France 11
detail I006 ZVS Universidad de Zaragoza, Spain 6
detail 240 251 Ústav chemie ochrany prostředí 70
detail 251 251 Děkanát FTOP 6
detail 324 352 Ústav konzervace potravin 32
detail 413 453 Ústav matematiky 77
detail 453 453 Děkanát FCHI 8
detail 502 VS ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 4
detail 141 150 Laboratoř anorganických materiálů 3
detail 352 352 Děkanát FPBT 25
detail 837 800 Ústav ekonomiky a managementu 39
detail 963 900 Pedagogické oddělení 67
detail 965 900 Oddělení pro vědu a výzkum 9
detail 106 150 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství 79
detail 107 150 Ústav skla a keramiky 74
detail 148 150 Ústav chemické technologie restaurování památek 96
detail 218 251 Ústav energetiky 54
detail 320 352 Ústav biochemie a mikrobiologie 163
detail 321 352 Ústav sacharidů a cereálií 34
detail 444 453 Ústav fyziky a měřicí techniky 64
detail 445 453 Ústav počítačové a řídicí techniky 115
detail I004 ZVS Université Toulouse III - Paul Sabatier, France 5
detail 108 150 Ústav chemie pevných látek 40
detail 150 150 Děkanát FCHT 15
detail 323 352 Ústav analýzy potravin a výživy 109
detail 834 800 Ústav jazyků 74
detail 105 150 Ústav anorganické technologie 83
detail 110 150 Ústav organické chemie 106
detail 216 251 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší 69
detail 403 453 Ústav fyzikální chemie 137
detail 500 VS ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií 20
detail 501 VS ČVUT v Praze, Masarykův ústav vyšších studií 21
detail 974 900 Zahraniční oddělení 6
detail I005 ZVS Universidade Nova de Lisboa, Portugal 6
detail 319 352 Ústav biotechnologie 77
detail 409 453 Ústav chemického inženýrství 131
detail 599 453 Centrum počítačového vzdělávání VŠCHT Praha 27
detail 827 800 Ústav tělesné výchovy a sportu 6
detail 832 800 Ústav učitelství a humanitních věd 62
detail 940 900 Poradenské a karierní centrum 2
detail I007 ZVS Universiteit Twente, Netherlands 7
 
VŠCHT Praha