PředmětyPředměty(verze: 953)
Vyučující, akademický rok 2019/2020
  
Dědeček Jiří Mgr. CSc. DSc.
Adresa:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
E-Mail: jiri.dedecek@jh-inst.cas.cz
Další informace:  
 
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Katedra: Ústav anorganické technologie (105) - externí pracovník
Mateřský ústav: Ústav fyzikální chemie J.H. AV ČR, v. v. i. (001)
Telefon:
E-mail:
Předměty   
 
VŠCHT Praha