PředmětyPředměty(verze: 955)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr4EU+
detail N106037 Zpracování odpadů 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N106025 Povrchové úpravy a konzervování kovů 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail AP106003 Theory of Metalurgical Processes 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P106003 Teorie metalurgických procesů 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P106001 Teorie korozních procesů 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP106001 Theory of Corrosion Processes 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail M106016 Technologie zpracování kovových materiálů 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail N106031 Povrchové úpravy materiálů v automobilovém průmyslu 22310 106 letní s.:3/0, Zk [HT] letní ne
detail M106011 Laboratoř specializace - kovové materiály 22310 106 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M106014 Laboratoř specializace - biomateriály 22310 106 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail N106040 Laboratoř oboru 22310 106 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail N106006 Vlastnosti a zkoušení kovů 22310 106 2/1, Z+Zk [HT] oba ne
detail N106044 Vlastnosti a technologie zpracování kovových materiálů 22310 106 zimní s.:4/0, Zk [HT] zimní ne
detail N106017 Základy metalurgických a korozních procesů 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail S106017 Principles of Metallurgical and Corrosion Processes 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail N106008 Fyzika kovů 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail AM106003 Physics of Metals 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail S106008 Physics of Metals 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail P106004 Fyzika kovových materiálů 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP106004 Physics of Metalic Materials 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP106005 Physical Metallurgy 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P106005 Fyzikální metalurgie 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AM106002 Phase Transformations in Metals 22310 106 letní s.:2/1, Zk [HT] letní ne
detail S106007 Phase Transformations in Metals 22310 106 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail N106007 Fázové přeměny v kovech 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M106002 Fázové přeměny v kovech 22310 106 letní s.:3/0, Zk [HT] letní ne
detail N106036 Nanostrukturované konstrukční materiály 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N106013 Metalurgie neželezných kovů 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail N106014 Metalurgie železa 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M106007 Metalurgie železa a neželezných kovů 22310 106 letní s.:3/0, Zk [HT] letní ne
detail N106004 Metalurgie 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail P106002 Nauka o kovech 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP106002 Metallic Materials Science 22310 106 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail N106018 Kovové materiály 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail N106015 Povlaky kovů 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail S106018 Metallic Materials 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail N106027 Technologie zpracování kovů 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail P106006 Mechanismy degradace kovových materiálů a metody jejich konzervace 22310 106 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail N106001 Degradace materiálů 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N106023 Koroze materiálů pro restaurátory 22310 106 2/0, Zk [HT] oba ne
detail N106003 Koroze materiálů 22310 106 3/0, Zk [HT] oba ne
detail S106003 Materials Corrosion 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail N106030 Materiály a technologie v automobilovém průmyslu 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail N106039 Systém managementu a jakosti ve výrobě materiálů 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail N106034 Laboratoř oboru Biomateriály pro medicínské využití 22310 106 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail N106021 Laboratorní projekt II 22310 106 zimní s.:0/12, KZ [HT] zimní ne
detail N106042 Laboratorní projekt II 22310 106 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail N106020 Laboratorní projekt I 22310 106 letní s.:0/10, KZ [HT] letní ne
detail N106041 Laboratorní projekt I 22310 106 letní s.:0/10, KZ [HT] letní ne
detail N106009 Historické způsoby výroby a zpracování kovů 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail S106004 Metallurgy 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M106017 Forenzní analýza kovových a anorganických nekovových materiálů 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N106043 Forenzní analýza kovových a anorganických nekovových materiálů 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail AM106010 Electrochemistry for Materials Engineering 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M106010 Elektrochemie pro materiálové inženýrství 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail B106013 Kovové materiály pro restaurátory 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N106016 Protikorozní ochrana 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail S106011N Corrosion Engineering 22310 106 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM106006 Corrosion Engineering 22310 106 letní s.:3/0, Z+Zk [HT] letní ne
detail N106011 Korozní inženýrství 22310 106 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M106006 Korozní inženýrství 22310 106 letní s.:3/0, Z+Zk [HT] letní ne
detail B106015 Koroze a degradace kovů 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N106002 Kompozitní materiály 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M106001 Kompozitní materiály 22310 106 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N106029 Laboratoř Oboru Chemie materiálů pro automobilový průmysl 22310 106 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail N101019 Laboratoř chemie 22310 106 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail B101011 Laboratoř chemie 22310 106 zimní s.:0/3, KZ [HT] zimní ne
detail N150014 Laboratoř oboru chemie a technologie materiálů 22310 106 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail N150027 Laboratoř oboru Chemie a materiály ve forenzní analýze 22310 106 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail M106005 Chemická metalurgie 22310 106 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AM106005 Chemical Metallurgy 22310 106 zimní s.:2/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail N106045 Metody charakterizace biomateriálů 22310 106 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail N106033 Biomateriály pro medicínské aplikace 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail N106038 Analýza materiálů 22310 106 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
 
VŠCHT Praha