PředmětyPředměty(verze: 955)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr4EU+
detail AP148001 Conservation of Building Materials and Degradation Theories 22310 148 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail B148001 Anorganické materiály památek I 22310 148 3/0, Zk [HT] oba ne
detail B148008 Dějiny umění I 22310 148 2/0, Z [HT] oba ne
detail B148009 Dějiny umění II 22310 148 2/0, Zk [HT] oba ne
detail B148029 Účetnictví, daně, právo 22310 148 zimní s.:2/0, KZ [HT] zimní ne
detail B148032 Ikonografie 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail B148037 Informatika konzervování-restaurování 22310 148 zimní s.:1/2, KZ [HT] zimní ne
detail B148038 Fotografické techniky 22310 148 letní s.:1/3, Z [HT] letní ne
detail B700002 Řemeslné techniky I 22310 148 zimní s.:0/10, Z [HT] zimní ne
detail B700003 Řemeslné techniky II 22310 148 letní s.:0/10, Z [HT] letní ne
detail B700014 Výtvarné cvičení I 22310 148 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní ne
detail B700015 Výtvarné cvičení II 22310 148 letní s.:0/2, Z [HT] letní ne
detail D148003 Konzervace stavebních materiálů a teorie jejich degradace 22310 148 0/0, Jiné [HT] oba ne
detail D148004 Konzervace organických materiálů a teorie degradace 22310 148 0/0, Jiné [HT] oba ne
detail M148001 Preventivní konzervace 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M148003 Konzervování anorganických stavebních materiálů 22310 148 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M148004 Konzervování usní a textilu 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M148005 Laboratoř technologie konzervování-restaurování 22310 148 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail M148008 Laboratorní projekt technologie konzervování - restaurování I 22310 148 letní s.:0/10, KZ [HT] letní ne
detail M148009 Pomocné historické vědy 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M148011 Památková péče 22310 148 2/0, Zk [HT] oba ne
detail M148012 Konzervování archivních a knihovních fondů 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M148013 Konzervování dřeva 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N106022 Fotografické techniky 22310 148 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní ne
detail N106026 Konzervování archeologických nálezů 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail N148001 Stavební materiály památek a jejich degradace 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail N148003 Preventivní konzervace 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N148004 Materiály památkových objektů 22310 148 3/0, Zk [HT] oba ne
detail N148006 Analytické metody v památkové péči 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail N148007 Konzervování anorganických stavebních materiálů 22310 148 3/0, Zk [HT] oba ne
detail N148008 Konzervace usní a textilu 22310 148 2/0, Zk [HT] oba ne
detail N148009 Metody průzkumu památek 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N148015 Dějiny uměleckých řemesel 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail N148016 Dějiny uměleckých řemesel-sklo,keramika a porcelán 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N148017 Dějiny uměleckých řemesel-kovy 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N148018 Dějiny uměleckých řemesel-textil 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail N148020 Dějiny umění 19. a 20. století 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail N148021 Dějiny umění novověku I 22310 148 2/0, Z [HT] oba ne
detail N148022 Dějiny umění novověku II 22310 148 2/0, Zk [HT] oba ne
detail N148026 Figurální kreslení 22310 148 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní ne
detail N148027 Historie výroby a zpracování textilií 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N148028 Chemie vláken 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N148030 Konstrukce střihů 22310 148 letní s.:0/4, Z [HT] letní ne
detail N148031 Konzervování textilu 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N148032 Modelování 22310 148 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail N148034 Polymery v konzervování 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail N148035 Technologie barvení textilií 22310 148 zimní s.:2/3, Z+Zk [HT] zimní ne
detail N148036 Struktura a vlastnosti vláken 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N148037 Účetnictví, daně a právo 22310 148 zimní s.:2/0, KZ [HT] zimní ne
detail N148038 Věcné kreslení 22310 148 letní s.:0/4, KZ [HT] letní ne
detail N148039 Základy památkové péče 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N148040 Technická dokumentace oděvů 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N148041 Textilní technologie 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail N148042 Základy muzeologie 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N148052 Laboratoř programu restaurování 22310 148 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail N148054 Laboratoř oboru 22310 148 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail N148055 Konstrukce a materiály historických staveb 22310 148 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail N148056 Stavebně historický průzkum 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N148059 Základy archeologie 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail N148060 Laboratorní projekt I 22310 148 letní s.:0/10, KZ [HT] letní ne
detail N148061 Dějiny českého výtvarného umění 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N148064 Laboratorní projekt II 22310 148 zimní s.:0/12, KZ [HT] zimní ne
detail N148066 Konzervování archivních a knihovních fondů 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail N148067 Dějiny odívání 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N148068 Textilně technologický průzkum 22310 148 letní s.:2/2, Z [HT] letní ne
detail N148069 Konzervování a restaurování památek 22310 148 zimní s.:2/0, KZ [HT] zimní ne
detail N148071 Konzervování dřeva 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail N148080 Odborná praxe 22310 148 letní s.:0/0, Z [HT] letní ne
detail N150005 Laboratoř oboru technologie restaurování III 22310 148 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail N150006 Laboratoř oboru technologie restaurování I 22310 148 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail N150007 Odborná praxe I 22310 148 letní s.:0/0, Z [HT] letní ne
detail N150008 Odborná praxe II 22310 148 letní s.:0/0, Z [HT] letní ne
detail N150010 Laboratoř oboru technologie restaurování II 22310 148 zimní s.:0/6, KZ [HT] zimní ne
detail N150012 Semestrální práce oboru technologie restaurování 22310 148 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail N700001 Bakalářská práce-restaurování 22310 148 letní s.:0/20, Z [HT] letní ne
detail N700004 Řemeslné techniky III 22310 148 zimní s.:0/6, Z [HT] zimní ne
detail N700005 Řemeslné techniky IV 22310 148 letní s.:0/4, Z [HT] letní ne
detail N700006 Semestrální práce I 22310 148 zimní s.:0/5, KZ [HT] zimní ne
detail N700007 Semestrální práce II 22310 148 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail N700008 Semestrální práce III 22310 148 zimní s.:0/10, KZ [HT] zimní ne
detail N700009 Semestrální práce IV 22310 148 letní s.:0/10, KZ [HT] letní ne
detail N700010 Semestrální práce V 22310 148 zimní s.:0/12, KZ [HT] zimní ne
detail N700011 Výtvarná dokumentace I 22310 148 zimní s.:0/3, Z [HT] zimní ne
detail N700012 Výtvarná dokumentace II 22310 148 letní s.:0/4, Z [HT] letní ne
detail N700013 Výtvarná dokumentace III 22310 148 zimní s.:0/4, Z [HT] zimní ne
detail N700014 Seminář semestrální práce V - textil 22310 148 zimní s.:0/4, Z [HT] zimní ne
detail N700015 Seminář semestrální práce III-textil 22310 148 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní ne
detail N700018 Výtvarné cvičení III 22310 148 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní ne
detail N700019 Výtvarné cvičení IV 22310 148 letní s.:0/2, Z [HT] letní ne
detail N700020 Výtvarné cvičení V 22310 148 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní ne
detail P036001 Principy a postupy restaurování výtvarných děl z porézních anorganických materiálů 22310 148 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P036002 Principy a praktické postupy restaurování uměleckých a umělecko-řemeslných děl z organických materiálů 22310 148 zimní s.:2/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P036003 Vybrané kapitoly instrumentální analýzy a diagnostických metod pro památkovou péči 22310 148 zimní s.:2/1, Jiné [HT] zimní ne
detail P036004 Vybrané kapitoly z dějin umění a uměleckého řemesla 22310 148 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P064002 Metodické přístupy a etické principy péče o objekty kulturního dědictví 22310 148 zimní s.:2/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P148001 Konzervace stavebních materiálů a teorie jejich degradace 22310 148 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P148002 Mechanismy degradace organických materiálů a metody jejich konzervování 22310 148 2/0, Jiné [HT] oba ne
detail P500002 Algoritmy výpočetní genomiky 22310 148 letní s.:3/0, Jiné [HT] letní ne
detail P502001 Neutronové aplikace ve výzkumu objektů kulturního dědictví 22310 148 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P502002 Radiační fyzika pro studium památek 22310 148 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P502003 Radiační metody studia památek 22310 148 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail P502004 Rentgenová fluorescenční analýza a její aplikace v památkové péči 22310 148 zimní s.:3/0, Jiné [HT] zimní ne
detail S148003 Preventive Conservation 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail S148004 Materials of Cultural Heritage Objects 22310 148 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail S148007 Corrosion and Conservation of Inorganic Materials 22310 148 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní ne
detail S148066 Corrosion and Conservation of Archival and Library Collections 22310 148 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
 
VŠCHT Praha