PředmětyPředměty(verze: 955)
Vyučované předměty, akademický rok 2021/2022
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestr4EU+
detail AP216002 Reducing air emissions from industrial processes and energy generation 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P216001 Chemie atmosférických procesů 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail D216003 Přeprava a distribuce plynu 22320 216 0/0, Jiné [HT] oba ne
detail D216006 Plynárenství 22320 216 0/0, Jiné [HT] oba ne
detail AM216021 Atmospheric Pollution Control 22320 216 1/1, Zk [HT] oba ne
detail B216007 Změna klimatu 22320 216 2/0, Zk [HT] oba ne
detail D216002 Technologie ochrany ovzduší 22320 216 0/0, Jiné [HT] oba ne
detail AB216007 Climate Change 22320 216 2/0, Zk [HT] oba ne
detail B216009 Fyzikálně chemické procesy v atmosféře 22320 216 2/1, Z+Zk [HT] oba ne
detail P216002 Snižování emisí do ovzduší z průmyslových procesů a při výrobě energie 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail D216001 Chemie ovzduší 22320 216 0/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP216008 Energetic Using of Biomass 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP216007 Adsorption materials and their usage in technical practice 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP216006 Fuels utilization for energy production 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP216005 Natural Gas Processing and Utilization 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP216004 Analytical methods used for atmosphere pollution evaluation 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP216003 Metering, regulation and recent trends in gas industry 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail AP216001 Chemistry of atmospheric processes 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail D216047 Energetické využití biomasy 22320 216 0/0, Jiné [HT] oba ne
detail D216008 Energetické využití paliv 22320 216 0/0, Jiné [HT] oba ne
detail M216004 Technologie ochrany ovzduší 22320 216 2/1, Z+Zk [HT] oba ne
detail P216008 Energetické využití biomasy 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P216007 Adsorpční materiály 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P216006 Energetické využití paliv 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P216005 Zpracování a využití zemního plynu 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P216004 Analytické metody hodnocení znečištění a znečišťování ovzduší 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail P216003 Měření, regulace a trendy v plynárenském průmyslu 22320 216 3/0, Jiné [HT] oba ne
detail B216004 Čištění odpadních plynů 22320 216 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail M216019 Bezpečnost a spolehlivost v energetice a průmyslu 22320 216 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail AM216011 Atmosphere Analytics: Laboratory 22320 216 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail M216017 Plynná biopaliva 22320 216 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M216005 Čištění plynu 22320 216 letní s.:3/0, Zk [HT] letní ne
detail M216016 Výroba energie z biomasy 22320 216 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail AB216001 Coal and Gas Processing and Utilization 22320 216 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail AB216004 Purification of Waste Gases 22320 216 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní ne
detail B216008 Zachycování, skladování a využití oxidu uhličitého 22320 216 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail M216015 Koksárenství 22320 216 letní s.:2/1, Zk [HT] letní ne
detail D216011 Adsorpční materiály 22320 216 letní s.:0/0, Jiné [HT] letní ne
detail M216011 Laboratoř analytiky ovzduší 22320 216 letní s.:0/6, KZ [HT] letní ne
detail M216008 Laboratoř tuhých paliv 22320 216 letní s.:0/8, KZ [HT] letní ne
detail B216001 Zpracování a využití uhlí a plynu 22320 216 letní s.:2/0, Zk [HT] letní ne
detail B216006 Základy analytiky ovzduší 22320 216 zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AB216006 Principles of Atmosphere Analytics 22320 216 zimní s.:1/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail AB216005 Environmetal Legislation 22320 216 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M216014 Spalování paliv 22320 216 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní ne
detail M216013 Laboratorní projekt specializace Plynná a pevná paliva 22320 216 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní ne
detail M216007 Přeprava a distribuce plynu 22320 216 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní ne
detail B216005 Environmentální legislativa 22320 216 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M216020 Hodnocení rizik v technických procesech 22320 216 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M216012 Laboratoř plynných paliv 22320 216 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní ne
detail M216010 Technologie uhlí 22320 216 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M216009 Adsorpční procesy 22320 216 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M216006 Plynárenství 22320 216 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail M216002 Právní základy znalecké činnosti 22320 216 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M216001 Analýza plynných látek, detekce toxických plynů a aerosolů 22320 216 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail AM216003 Atmosphere Analytics 22320 216 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
detail AB216002 Atmospheric Chemistry 22320 216 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail D216004 Analýza ovzduší 22320 216 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní ne
detail B216002 Chemie ovzduší 22320 216 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní ne
detail M216003 Analytika ovzduší 22320 216 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní ne
 
VŠCHT Praha