PředmětyPředměty(verze: 902)
Vyučované předměty, akademický rok 2021/2022
  
 
exportovat do excelu
KódSekceKatedrapočet nezrušených předmětů
detail 064 VS Akademie múzických umění v Praze 1
detail 111 150 Ústav organické technologie 73
detail 112 150 Ústav polymerů 56
detail 504 900 Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol 6
detail I001 ZVS Universiteit Gent, Belgium 7
detail 036 VS Univerzita Pardubice 6
detail 101 150 Ústav anorganické chemie 52
detail 126 150 Ústav inženýrství pevných látek 33
detail 143 150 Ústav informatiky a chemie 59
detail 215 251 Ústav technologie ropy a alternativních paliv 49
detail 217 251 Ústav technologie vody a prostředí 80
detail 322 352 Ústav mléka, tuků a kosmetiky 30
detail 342 352 Ústav chemie přírodních látek 43
detail 402 453 Ústav analytické chemie 134
detail I003 ZVS Université de Montpellier, France 11
detail I006 ZVS Universidad de Zaragoza, Spain 6
detail 240 251 Ústav chemie ochrany prostředí 56
detail 251 251 Děkanát FTOP 5
detail 324 352 Ústav konzervace potravin 31
detail 413 453 Ústav matematiky 68
detail 453 453 Děkanát FCHI 1
detail 502 VS ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 5
detail 141 150 Laboratoř anorganických materiálů 3
detail 352 352 Děkanát FPBT 22
detail 837 800 Ústav ekonomiky a managementu 295
detail 963 900 Pedagogické oddělení 55
detail 965 900 Oddělení pro vědu a výzkum 19
detail 106 150 Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství 65
detail 107 150 Ústav skla a keramiky 62
detail 148 150 Ústav chemické technologie restaurování památek 89
detail 218 251 Ústav energetiky 49
detail 320 352 Ústav biochemie a mikrobiologie 145
detail 321 352 Ústav sacharidů a cereálií 33
detail 444 453 Ústav fyziky a měřicí techniky 57
detail 445 453 Ústav počítačové a řídicí techniky 106
detail I004 ZVS Université Toulouse III - Paul Sabatier, France 5
detail 108 150 Ústav chemie pevných látek 41
detail 150 150 Děkanát FCHT 4
detail 323 352 Ústav analýzy potravin a výživy 89
detail 834 800 Ústav jazyků 73
detail 105 150 Ústav anorganické technologie 76
detail 110 150 Ústav organické chemie 129
detail 216 251 Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší 60
detail 241 251 Ústav udržitelnosti a produktové ekologie 14
detail 403 453 Ústav fyzikální chemie 129
detail 500 VS ČVUT v Praze, Fakulta informačních technologií 7
detail I005 ZVS Universidade Nova de Lisboa, Portugal 6
detail 319 352 Ústav biotechnologie 67
detail 409 453 Ústav chemického inženýrství 129
detail 827 800 Ústav tělesné výchovy a sportu 5
detail 832 800 Ústav učitelství a humanitních věd 64
detail 953 900 Oddělení celoživotního vzdělávání 3
detail I007 ZVS Universiteit Twente, Netherlands 7
 
VŠCHT Praha