PředmětyPředměty(verze: 941)
Vyučované předměty, akademický rok 2019/2020
  
 
exportovat do excelu
seřadit sestupněseřadit vzestupněKódseřadit sestupněseřadit vzestupněNázevFakultaKatedraRozsah, examinaceseřadit sestupněseřadit vzestupněSemestrPro studenty 4EU+
detail N217008 Úprava vody 22320 217 2/0, Zk [HT] oba
detail P217008 Fyzikálně chemické čištění odpadních vod 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail D217005 Biologické čištění odpadních vod 22320 217 0/0, Jiné [HT] oba
detail D217008 Aplikovaná a technická hydrobiologie 22320 217 0/0, Jiné [HT] oba
detail D217026 Fyzikálně-chemické čištění odpadních vod 22320 217 0/0, Jiné [HT] oba
detail D217002 Hydrochemie 22320 217 0/0, Jiné [HT] oba
detail D217004 Technická mikrobiologie 22320 217 0/0, Jiné [HT] oba
detail D217006 Anaerobní biotechnologie 22320 217 0/0, Jiné [HT] oba
detail AP217001 Applied Hydrochemistry 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP217002 Technical Microbiology 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP217003 Biological Wastewater Treatment and Reuse 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP217004 Anaerobic Biotechnology 22320 217 2/1, Jiné [HT] oba
detail AP217005 Applied and Technical Hydrobiology 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP217006 Drinking Water Treatment 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP217007 Water Management in Industry 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail AP217008 Physico-chemical Wastewater Treatment 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail P217001 Aplikovaná hydrochemie 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail P217002 Technická mikrobiologie 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail P217003 Biologické čištění odpadních vod a jejich opětovné použití 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail P217004 Anaerobní biotechnologie 22320 217 2/1, Jiné [HT] oba
detail P217005 Aplikovaná a technická hydrobiologie 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail P217006 Úprava pitné vody 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail P217007 Vodní hospodářství v průmyslu 22320 217 3/0, Jiné [HT] oba
detail D217011 Vodní hospodářství v průmyslu 22320 217 0/0, Jiné [HT] oba
detail N217002 Průmyslové odpadní vody 22320 217 letní s.:3/0, Zk [HT] letní
detail N217030 Technická mikrobiologie a hydrobiologie 22320 217 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail N217003 Hydrochemie 22320 217 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní
detail N217004 Decentralizované zpracování odpadních vod 22320 217 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail S217005 Water Supply and Treatment 22320 217 letní s.:3/2, Zk [HT] letní
detail S217014 Special Methods in Water Analysis 22320 217 letní s.:2/1, Zk [HT] letní
detail S217015 Aquatic Chemistry 22320 217 letní s.:3/2, Z+Zk [HT] letní
detail S217019 Hydrobiology and Microbiology-Laboratory 22320 217 letní s.:0/4, Z [HT] letní
detail N217032 Statistika v ochraně životního prostředí 22320 217 letní s.:1/2, Z+Zk [HT] letní
detail N217009 Biologické čištění odpadních vod 22320 217 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní
detail N217016 Ochrana čistoty vod 22320 217 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail S217008 Water Treatment 22320 217 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail B217002 Průmyslové odpadní vody 22320 217 letní s.:3/0, Zk [HT] letní
detail M217002 Distribuční sítě a stokování 22320 217 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail M217021 Laboratorní projekt technologie vody I 22320 217 letní s.:0/6, KZ [HT] letní
detail M217022 Seminář k projektu technologie vody 22320 217 letní s.:0/2, KZ [HT] letní
detail AM217027 Water Treatment 22320 217 letní s.:2/0, Zk [HT] letní
detail M217003 Biologické čištění odpadních vod 22320 217 letní s.:3/1, Z+Zk [HT] letní
detail M217004 Výpočty biologických čistíren odpadních vod 22320 217 letní s.:1/2, KZ [HT] letní
detail M217011 Laboratoř hydrobiologie a mikrobiologie 22320 217 letní s.:0/4, KZ [HT] letní
detail M217018 Anaerobní čistírenské procesy 22320 217 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail M217025 Technologie čištění odpadních vod 22320 217 letní s.:2/1, Z+Zk [HT] letní
detail N217011 Vodní hospodářství průmyslu 22320 217 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail M217017 Biodegradace a ekotoxicita 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N217022 Hydrologie a pedologie 22320 217 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail AM217019 Sludge Management 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N217014 Speciální metody v analytice vody 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N217006 Základy čištění odpadních vod 22320 217 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní
detail S217001 Water Analysis-Seminar 22320 217 zimní s.:0/2, Z [HT] zimní
detail S217011 Water Management in Industry 22320 217 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail S217020 Water Analysis-Laboratory 22320 217 zimní s.:0/8, Z [HT] zimní
detail S217021 Water Technology-Laboratory 22320 217 zimní s.:0/8, Z [HT] zimní
detail N217013 Technologické výpočty a modelování 22320 217 zimní s.:1/1, Z+Zk [HT] zimní
detail N217001 Analytika vody 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N217029 Předdiplomní seminář oboru technologie vody 22320 217 zimní s.:0/2, KZ [HT] zimní
detail N217031 Technologie výroby bioplynu a biovodíku 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail N217036 Semestrální projekt oboru technologie vody II 22320 217 zimní s.:0/7, KZ [HT] zimní
detail N217028 Kalové hospodářství 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail S217079 Elective Project I 22320 217 zimní s.:1/4, KZ [HT] zimní
detail AM217029 Communication and writing skills for engineers I 22320 217 zimní s.:1/1, KZ [HT] zimní
detail N217033 Voda ve farmacii 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail S217006 Hydrobiology and Microbiology in Water Technology 22320 217 zimní s.:2/1, Zk [HT] zimní
detail AM217003 Biological Wastewater Treatment 22320 217 zimní s.:3/1, Z+Zk [HT] zimní
detail AM217028 Elective Project I 22320 217 zimní s.:0/4, KZ [HT] zimní
detail AM217099 Sludge Management Basics 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail M217006 Vodárenství 22320 217 zimní s.:3/2, Z+Zk [HT] zimní
detail M217012 Laboratoř analytiky vody 22320 217 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní
detail AM217005 Water Management in Industry 22320 217 zimní s.:3/0, Zk [HT] zimní
detail AM217026 Waste Water Treatment 22320 217 zimní s.:3/1, Zk [HT] zimní
detail M217010 Analytika vody 22320 217 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M217016 Fyzikálně chemické čištění odpadních vod 22320 217 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail D217009 Úprava vody 22320 217 zimní s.:0/0, Jiné [HT] zimní
detail AM217008 Special Methods Water Analysis 22320 217 zimní s.:2/0, Zk [HT] zimní
detail AM217010 Water Analysis 22320 217 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail AM217012 Water Analysis - Laboratory 22320 217 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní
detail M217009 Mikrobiologie v technologii vody 22320 217 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail M217015 Hydrobiologie 22320 217 zimní s.:2/1, Z+Zk [HT] zimní
detail N217021 Laboratoř technologie vody 22320 217 zimní s.:0/8, KZ [HT] zimní
 
VŠCHT Praha