PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Metallic Materials - AB106005
Anglický název: Metallic Materials
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (21.02.2018)
Předmět podává ucelený přehled o kovových materiálech využívaných v současné době. V úvodní části je popsána struktura kovů a slitin a rovněž nejvýznamnější mechanické vlastnosti kovových materiálů. Z konkrétních slitinových systémů je hlavní pozornost věnována slitinám železa, tzn. ocelím a litinám. Popsány jsou rovněž významné neželezné kovy a jejich slitiny.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (21.02.2018)

Studenti budou umět:

Aplikovat vztahy mezi zpracováním, strukturou a mechanickými vlastnostmi kovových materiálů

Aplikovat poznatky o důležitých typech ocelí, litin a slitin neželezných kovů

Navrhovat kovové materiály vhodné pro vybrané technické aplikace

Literatura -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (22.02.2018)

Z: Robert B. Ross: Metallic materials specification handbook, Springer, 4th ed., 1992, 978-1-4615-3482-2

Studijní opory -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (22.02.2018)

ASM Handbook online (https://matdata.asminternational.org/hbk/)

Sylabus -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (21.02.2018)

1.Struktura kovových materiálů

2.Mechanické vlastnosti kovových materiálů

3.Deformace kovových materiálů

4.Zpevnění kovových materiálů

5.Lomy kovových materiálů

6.Únava kovových materiálů

7.Slitiny železa - fázový diagram Fe-C, dělení slitin železa

8.Oceli - struktura, tepelné zpracování

9.Oceli - vliv legujících prvků na vlastnosti

10.Oceli - významné typy

11.Litiny

12.Neželezné kovy - hliník, hořčík, titan

13.Neželezné kovy - měď, nikl, olovo, zinek, cín

14.Neželezné kovy - vysokotavitelné kovy, ušlechtilé kovy

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (21.02.2018)

Podmínkou zakončení předmětu je úspěšné absolvování zkouškového testu.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha