PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technology of Polymeric Materials Processing - AB112004
Anglický název: Technology of Polymeric Materials Processing
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Garant: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (28.02.2018)
Principles of fundamental converting techniques for plastics and rubbers are presented.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (28.02.2018)

Reyne M.: Plastic Forming Processes. Willey, ISTE London 2008. ISBN: 978-1-84821-066-0.

Tadmor Z., Gogos C.G.: Principles of Polymer Processing. Willey-Interscience 2006. ISBN: 0-471-38770-3.

Bhowmick A.K., Malcolm M.H., Benarey H.A.: Rubber Product Manufacturing Technology. Marcel Dekker, New York 1994. ISBN: 0-8247-9112-6.

D: Giles H.F., Wagner J.R., Mount E.M.: Extrusion:The Definitive Processing Guide and Handbook. William Andrew, Norwich, New York 2005. ISBN: 0-815-1473-5

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (15.01.2018)

1. Polymer rheology.

2. Mixing and compounding, granulation, grinding.

3. Extrusion - extruders, dies, processes in screw extruder.

4. Extrusion lines.

5. Calendering - calenders, sheet production, coating.

6. Compression and transfer molding, presses.

7. Injection molding - machines, basic technological parameters.

8. Modifications of injection molding process.

9. Molds, design principles of molded products.

10. Thermoforming, blow molding, rotomolding.

11. Dip molding, coating, casting, adhesive bonding, painting.

12. RIM, fiber spinning, laminating.

13. Welding, finishing treatments, machining.

14. Recycling and ecology.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Kuta Antonín doc. Ing. CSc. (28.02.2018)

Successful oral examination.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha