PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Technology of Polymeric Materials Processing - AB112004
Anglický název: Technology of Polymeric Materials Processing
Zajišťuje: Ústav polymerů (112)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Kuta Antonín doc. Ing. CSc.
Anotace - angličtina
Principles of fundamental converting techniques for plastics and rubbers are presented.
Poslední úprava: Kuta Antonín (28.02.2018)
Literatura - angličtina

Reyne M.: Plastic Forming Processes. Willey, ISTE London 2008. ISBN: 978-1-84821-066-0.

Tadmor Z., Gogos C.G.: Principles of Polymer Processing. Willey-Interscience 2006. ISBN: 0-471-38770-3.

Bhowmick A.K., Malcolm M.H., Benarey H.A.: Rubber Product Manufacturing Technology. Marcel Dekker, New York 1994. ISBN: 0-8247-9112-6.

D: Giles H.F., Wagner J.R., Mount E.M.: Extrusion:The Definitive Processing Guide and Handbook. William Andrew, Norwich, New York 2005. ISBN: 0-815-1473-5

Poslední úprava: Kuta Antonín (28.02.2018)
Sylabus -

1. Polymer rheology.

2. Mixing and compounding, granulation, grinding.

3. Extrusion - extruders, dies, processes in screw extruder.

4. Extrusion lines.

5. Calendering - calenders, sheet production, coating.

6. Compression and transfer molding, presses.

7. Injection molding - machines, basic technological parameters.

8. Modifications of injection molding process.

9. Molds, design principles of molded products.

10. Thermoforming, blow molding, rotomolding.

11. Dip molding, coating, casting, adhesive bonding, painting.

12. RIM, fiber spinning, laminating.

13. Welding, finishing treatments, machining.

14. Recycling and ecology.

Poslední úprava: Kubová Petra (15.01.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Successful oral examination.

Poslední úprava: Kuta Antonín (28.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
 
VŠCHT Praha