PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemicals from petroleum - AB215002
Anglický název: Chemicals from petroleum
Zajišťuje: Ústav technologie ropy a alternativních paliv (215)
Fakulta: Fakulta technologie ochrany prostředí
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Matějovský Lukáš Ing. Ph.D.
Záměnnost : B215002, N215006
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)
Předmět seznamuje studenty s nejdůležitějšími procesy, pomocí kterých se vyrábějí velkotonážních organické chemikálie. Absolventi získají základní přehled o výrobě a využití etylenu, propylenu, buta-1,3-dienu, benzenu, toluenu, xylenů, vodíku, amoniaku, bionafty, bioetanolu, výbušnin a dalších látek.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Studenti budou umět:

Popsat základy výroby nejdůležitějších velkotonážních organických chemikálií.

Orientovat se ve výrobě hlavních druhů syntetických plastů, kaučuků, pryskyřic, vláken a dalších organických chemikálií.

Základy výroby nejdůležitějších druhů kapalných biopaliv.

Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Z. Meyers R. A. (Editor-in Chief): Handbook of Petrochemicals Production Processes. McGraw­Hill, London 2005, ISBN 0-07-141042-2.

D: List H.L.: Petrochemical Technology. Prentice-Hall, New Jersey (USA) 1986, ISBN 0-13-661992-4

D: Weissermel K., Arpe H.-J.: Industrial Organic Chemistry. Third Completely Revised Edition. A Wiley company, Weinheim (FRG) 1997, ISBN 3-527-28838-4

Studijní opory -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Blažek J., Matějovský L.: Organické technologie. Přednášky poskytované studentům v elektronické formě zveřejněné na http://web.vscht.cz/blazekj/OrgTech/

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry: http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/14356007

Sylabus -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

1. Surovinové zdroje pro výrobu velkotonážních organických chemikálií, základní zpracování ropy

2. Pyrolýza uhlovodíků, čistění a dělení pyrolýzních plynů

3. Výroba propenu při katalytickém krakování

4. Výroba benzenu a toluenu

5. Výroba xylenů

6. Důležité deriváty etylenu

7. Důležité deriváty propylenu

8. Separace a petrochemické využití C4 frakce

9. Využití benzenu

10. Využití toluenu a xylenů

11. Výroba vodíku a syntézních plynů, chemikálie ze syntézních plynů

12. Velkotonážní biotechnologie, výroba bionafty

13. Výroba a použití glycerolu a bioetanolu

14. Výroba a vlastnosti výbušnin

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Organická chemie I

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Fialová Jana (10.05.2019)

Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno získat alespoň 50 bodů ze 100 možných v písemné části zkoušky. V ústní části zkoušky student případně vysvětlí a doplní odpovědi uvedené v písemné části.

 
VŠCHT Praha