PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Isolation and Characterisation of Biomacromolecules - AB320010
Anglický název: Isolation and Characterisation of Biomacromolecules
Zajišťuje: Ústav biochemie a mikrobiologie (320)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:3
E-Kredity: zimní s.:3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Další informace: http://biomikro.vscht.cz/vyuka/?Predmet=ib
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D.
Holubová Barbora doc. Ing. Ph.D.
Záměnnost : B320010, N320018, S320018
Je záměnnost pro: B320010
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)
Předmět je zaměřen na pochopení principu purifikačních technik používaných při izolaci biomakromolekul. Cílem je naučit posluchače navrhnout správný purifikační postup pro cílovou biomakromolekulu a charakterizovat ji. Tyto vědomosti naleznou uplatnění v mnoha oborech.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Studenti budou umět:

Principy jednotlivých membránových, chromatografických, elektroforetických a imunochemických metod.

Navrhnout a optimalizovat postup na purifikaci proteinu.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Z: Bílková K., Králová B.: Izolace biomakromolekul, Vydavatelství VŠCHT, 1997, ISBN 80-7080-288

D: Janson J.C.: Protein Purification, Wiley, New York, 1998, ISBN 0471186260

D: Mikkelsen S.R.: Bioanalytical Chemistry, Wiley, New Jersey, 2016, ISBN 978-1-118-30254-5

D: Manz A., Dittrich P.S., Pamme N., Iossifidis D.: Bioanalytical Chemistry 2nd Edition, London, 2015, ISBN 978-1-78326-671-5

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na e-learning.vscht.cz

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

1. Úvod - zdroje enzymů, dezintegrace, membránové procesy

2. Srážení, extrakce a centrifugace

3. Materiály pro elektroforetické a chromatografické metody

4. Základní rozdělení a instrumentace

5. Gelová permeační chromatografie

6. Ionexová chromatografie

7. Hydrofobní chromatografie a chromatografie na reversní fázi

8. Afinitní chromatografie

9. Rekombinantní proteiny, produkce a její úskalí

10.Tenkovrstvá chromatografie, sledování průběhu chromatografie a stanovení koncentrace bílkovin

11. Úvod do elektroforetických metod

12. Typy elektroforetických metod

13. Obecné principy a rozdělení imunochemických metod

14. Imunoafinitní separace molekul

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Biochemie I

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (06.05.2019)

Složení zkoušky, sestávající z písemné a ústní části.

 
VŠCHT Praha