PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Food Technology and Biotechnology I - AB352004
Anglický název: Food Technology and Biotechnology I
Zajišťuje: Ústav sacharidů a cereálií (321)
Fakulta: Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
Body: letní s.:5
E-Kredity: letní s.:5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Šárka Evžen doc. Ing. CSc.
Patáková Petra prof. Dr. Ing.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Subject gives survey about fermentation technologies and technologies of carbohydrates. Fermentation technologies describe the principles of fermentation technologies, production of malt, bier, spirits, vine, yeast and vinegar. Carbohydrates technologies include production of beet sugar, sugar as raw material for chemical and biochemical transformation, flour milling technology, baking production, pastes, durable pastry, snack products, chocolate, confectionery, starch production and modified starches.
Poslední úprava: Kubová Petra (22.04.2021)
Výstupy studia předmětu - angličtina

To know detailed survey about fermentation and carbohydrates technologies.

Poslední úprava: Kubová Petra (22.04.2021)
Literatura - angličtina

Z:Potter N.N., Hotchkiss J.H.: Food Science. Chapman and Hall Food Science Book. Aspen Publishers, Inc. 1998

D: Murano P.S.(2003): Understanding Food Science and Technology, Wadsworth Cengage Learning. ISBN 978-0-538-45108-6.

Poslední úprava: Kubová Petra (22.04.2021)
Studijní opory - angličtina

http://uchts.vscht.cz/materialy/erasmus/erasmus-sugar12.pdf

Poslední úprava: Kubová Petra (22.04.2021)
Sylabus -

1. Sugar Industry, production of beet sugar

2. Sugar as raw material for chemical and biochemical transformation, bioethanol

3. Production of chocolate, Confectioneries

4. Starch and Modified Starches

5. Cereals, Milling, Quality of Flour

6. Cereal Chemistry, Rheology and Analytical Methods

7. Baking Technology, Quality of Products, Bisquits, Snack Products, Pasta

8. Raw materials of fermentation technology

9. Malting

10. Brewing

11. Brewing

12. Production of Wine

13. Fermentation Chemistry and Technology, Production of Spirits

14. Production of Bakers Yeast and Organic Acids

Poslední úprava: Fialová Jana (27.01.2022)
Studijní prerekvizity - angličtina

Biochemistry I, Food Chemistry

Poslední úprava: Kubová Petra (22.04.2021)
 
VŠCHT Praha