PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Biological Process Engineering - AB409009
Anglický název: Biological Process Engineering
Zajišťuje: Ústav chemického inženýrství (409)
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Schreiber Igor prof. Ing. CSc.
Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D.
Hasal Pavel prof. Ing. CSc.
Záměnnost : B409009, N409012, S409012
Je záměnnost pro: B409009
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (07.02.2018)
Předmět podává studentům základní přehled o kvantitativním chemicko-inženýrském popisu procesů, které probíhají při enzymové katalýze a v bioreaktorech. Jsou k tomu využívány principy a metody chemického inženýrství, zejména bilancování hmotnosti a energie s využitím rychlostních vztahů pro přenos hmoty i pro vlastní biochemickou či biologickou přeměnu. Student bude obeznámen zejména s enzymovými procesy a bioprocesy, ale také s výčtem jednotkových operací, které jsou využívany k předzpracování vstupů a zpracování výstupů z bioreaktoru.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (07.02.2018)

Students will be able to:

  • apply chemical engineering methods to biological processes, i.e., make use of balances and kinetic equations,
  • describe kinetics of biochemical reactions and of biomass and microbial product formation,
  • describe quantitatively and design simple bioreactors - stirred batch bioreactor andchemostat.

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (07.02.2018)

Z: Shuler M. L., Kargi F., Bioprocess Engineering. Basic Concepts, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2002, 0-13-081908-5

D: Doran P., Bioprocess Engineering Principles, Academic Press, 1995, New York, 9780122208553

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (07.02.2018)

Přednášky v elektronické podobě zveřejněné na www stránkách ústavu (www.vscht.cz/uchi)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (07.02.2018)

1. Introduction to the studies. Engineering and biological access to problem solving (production penicillin).

2. Basic piece of knowledge from cellulate biology.

3. Enzymes: classification, molecular structure, common characteristics and characteristics of enzymes.

4. Enzyme system kinetics, kinetic models, determination of kinetic parameters.

5. Immobilization of enzymes and microbial cells, used techniques and methods.

6. Transport processes in systems with immobilize enzymes. Manufacturing of enzymes, application of enzymes.

7. Simulation of kinetics microbial growth and performance metabolites, stoichiometry.

8. Influence of cultural conditions on kinetics of growth microbial cells.

9. Cellular growth and performance metabolites in batch cultures.

10. Cellular growth and performance metabolites in continuous cultures.

11. Fermenters, selection cultural method, bath and continuous bioreactors.

12. Simulation of fermenters, immobilize microbial cell, fermentation solid - state. Transmission masses.

13. Scale-up criteria, running and drive bioreactors. Simulation of bioreactors.

14. Aeration, sterilization.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (07.02.2018)

Chemické inženýrství I

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Schreiber Igor prof. Ing. CSc. (30.05.2019)

Student musí absolvovat dva testy během semestru (minimálně 25 bodů z 50 z každého testu).

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1,5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
 
VŠCHT Praha