Psychology for Managers - AB501008
Anglický název: Psychology for Managers
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501008
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. (10.12.2021)
Students will learn the main principles of psychology that can be applied in everyday practice in management, leadership, and for managerial development. The course will introduce a variety of topics focusing especially on the influence of group dynamics on the functioning of work teams, current personality typologies used in managerial practice, strategies of conflict resolution and effective negotiation, and on theories and practical approaches in workplace motivation. Throughout the course, students will work with case studies, psychodiagnostic methods and team exercises to practice topics introduced in the lectures.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. (10.12.2021)

R: Aamodt, M. G. (2015). Industrial/Organizational Psychology: An Applied Approach (8th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.

R: Cooper, C. (2010). Individual Differences and Personality (3rd ed.). New York: Oxford University Press.

R: Fiske, S.T., Gilbert, D.T., Lindzey, G. (2010). Handbook of Social Psychology. Wiley: London.

R: Riggio, R. E. (2012). Introduction to Industrial/Organizational Psychology (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

A: Bass, B. M. (2008). The Bass handbook of leadership: Theory, research, and managerial applications (4th ed.). New York: Free Press.

A: Frager, R., & Fadiman, J. (2013). Personality and Personal Growth (7th ed.). Boston, MA: Pearson Academic.

A: Forsyth, D. R. (2013). Group Dynamics (6th ed.). Belmont, CA: Thomson/Wadsworth.

A: Staw, B. M. (2004). Psychological Dimensions of Organizational Behavior (3rd ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. (13.09.2020)

1. Introduction to psychology, applied disciplines, managerial psychology

2. Methods of psychology for managers - observation, interview, personality and performance tests, creativity, intelligence

3. Manager's personality and its diagnostics

4. Social group and group phenomena, work teams and team roles

5. Verbal communication

6. Non-verbal communication

7. Deceptive communication and its identification

8. Conflicts and their solutions

9. Negotiation - strategies and types

10. Attitudes and their influencing

11. Motivation and motivational theories

12. Detection of corporate fraud and managerial psychopathology (dark triad)

13. Stress, psychohygiene and workload, coping strategies

14. Negative phenomena in the workplace - aggression, mobbing, bossing

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina
Poslední úprava: Mynaříková Lenka PhDr. Ph.D. (10.12.2021)

active participation in seminars with at least 70% attendance

oral exam

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0.1 4
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 0.5 14
Práce na individuálním projektu 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.5 14
Účast na seminářích 0.5 14
3 / 3 74 / 84
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Obhajoba individuálního projektu 40
Protokoly z individuálních projektů 40