Statistics 1 - AB501009
Anglický název: Statistics 1
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Koťátková Stránská Pavla Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501009
Termíny zkoušek   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (10.12.2021)
In the Statistics I course, the students will learn basics of probability theory and statistics and will practice the theoretical concepts on various practical problems. The students will also learn about basics of data processing, presentation and interpretation. The course is a preparation for further exploration of statistical methods for elementary analysis of economic and social phenomena. The students will learn how to distinguish the situations and appropriate methods for given circumstances and types of data. A guidance to proper presentation and interpretation of the data and their results will be provided as well. Selected topics will be presented in the computing environments of MS Excel and Gretl.
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Z: BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, 2010.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium. 2006.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium. 2005.

D: HINDLS, R. a kol. Statistika pro ekonomy. Praha: Profesional Publishing. 2007.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (10.12.2021)

1. Introduction to Statistics. Types of data, data representation and visualization.

2. The essentials of probability theory. Random Experiments, Sample space, Events, Probabilities.

3. Axioms of probability. Elementary probability theorems, conditional probability, multiplication rule. Subjective probability.

4. Random variable and probability theory. Random variable, frequency, probability distribution and its representation and main characteristics. Probability function, density function, cumulative distribution function and their properties.

5. Selected probability distributions I. Discrete random variable.

6. Selected probability distributions II. Continuous random variable.

7. Multidimensional random variable. Random vectors and multivariate probabilistic distributions.

8. Joint, marginal and conditional probability. Independence.

9. Storing data in random variables, introducing descriptive statistics, characteristics of location and of variability, central moments. Variance decomposition.

10. Introduction to statistical inference. From understanding a sample to assessing population. Point and interval estimates.

11. Statistical inference continued. Hypothesis testing: null and alternative hypothesis, level of significance, critical values and rejection interval, type I and type II errors, p-value, one-sided and two-sided alternative hypothesis.

12. Basic parametric tests: equality of mean, variance, one-sample or two-sample tests.

13. Introduction to non-parametric testing. Importance of normality. Assigning ranks. Selected non-parametric tests: Mann-Whitney, Wilcoxon rank-sum, sign test.

14. Final recap, consultations.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická