PředmětyPředměty(verze: 924)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Microeconomics - AB501010
Anglický název: Microeconomics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Šumpíková Markéta doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501010
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Šumpíková Markéta doc. Ing. Ph.D. (14.01.2021)
The course is focused on standard microeconomic analysis of pricing in the output and input markets. The attention is paid also to the market failures.
Literatura -
Poslední úprava: Šumpíková Markéta doc. Ing. Ph.D. (14.01.2021)

English

R: Pindyck R., Rubinfeld D. Microeconomics, 9th edition. Prentice Hall. 2020.

A: Nicholson W., Snyder C M. Intermediate Microeconomics and Its Application, 12th edition. South-Western College Pub. 2012.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Šumpíková Markéta doc. Ing. Ph.D. (12.09.2020)

To be admitted to the exam the student needs to obtain at least 50 % of the points in two written assessments during the semester. The first assessment has a weight of 35 % and the second assessment has a weight of 65 %. The second assessment may be retaken once.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Šumpíková Markéta doc. Ing. Ph.D. (12.09.2020)

1. Conditions for optimal choice in the markets of goods and services. Demand of Marshall and Hicks.

2. Analysis of demand with respect to prices. Substitution and income effect. Cross-substitution and cross- income effect. PCC function. Price elasticities.

3. Analysis of demand with respect to income. Engel’s expenditure function. Income elasticity.

4. Production and costs analysis in the short run.

5. Production and costs analysis in the long run.

6. Revenue analysis.

7. Profit maximization. Revenue maximization. The effect of changes in demand conditions, production and input prices on decision-making of firms.

8. Monopoly. Price discrimination.

9. Oligopoly. Price leadership. Cournot and Stackelberg models.

10. Monopolistic competition. The difference between the short run and the long run.

11. Profit maximization on the labor market.

12. Utility maximization and labor supply.

13. Market Failures

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Šumpíková Markéta doc. Ing. Ph.D. (12.09.2020)

Zkouška: Student musí získat alespoň 50 % bodů z písemné zkoušky. V případě omezení v důsledku opatření školy se zkouška může konat ústně prostřednictvím MSTeams.

 
VŠCHT Praha