PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
International Financial and Tax Environment - AB501013
Anglický název: International Financial and Tax Environment
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501013
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina

R: Schreiber, U. (2013). International Company Taxation. Berlin: Springer Verlag.

R: Richards, W.L. (2016). International Commerce – Financial and Taxation Law. Sarasota, FI: First Edition Design Publishing.

R: Mishkin, F.S. (2016) Economics of Money, Banking and Financial Markets, 11th Ed., Pearson

R: Mishkin, F.S., Eakins, S. (2018) Financial Markets and Institutions, 9th Ed., Pearson

A: Krugman, P.R., Obstfeld, M., Melitz. M.J. (2018) International Finance: Theory and Policy, 11th Ed., Pearson

A: GrantThornton (2019) IFRS Example Consolidated Financial Statements with Guidance Notes (available at https://www.grantthornton.global/globalassets/1.-member-firms/global/insights/article-pdfs/2019/example-financial-statements-report-2019-upd.pdf)

A: Gravelle, J.G. (2015) Tax Havens: International Tax Avoidance and Evasion, Congressional Research Service (available at https://sgp.fas.org/crs/misc/R40623.pdf)

Poslední úprava: Scholleová Hana (16.12.2021)
Sylabus - angličtina

1.The International Financial System

2 Interest rates, money market, bond market

3 Stock market

4.Time value of money

5 Investment valuation, risk, portfolio valuation, CAPM model

6. Taxes – microeconomic and macroeconomic perspective

7. Fiscal policy

8. Issue of securities, capital structure and value of a firm

9. Translation Risk in International Businesses

10. Credit risk

11. Risk management and financial derivatives: futures, forwards, options

12. Financial institutions and financial crises, role of central banks

13. Central banks and monetary policy

14. International finance and monetary policy

Poslední úprava: Scholleová Hana (20.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

There is expected an active participation during the semester. Final test covers theory as well as practical case studies.

Poslední úprava: Botek Marek (17.01.2020)
 
VŠCHT Praha