PředmětyPředměty(verze: 954)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Principles of Corporate Finance - AB501016
Anglický název: Principles of Corporate Finance
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:6
E-Kredity: letní s.:6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vlachý Jan doc. Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501016
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura -

Z: Atrill, P. Financial Management for Decision Makers. 8th ed. Pearson, 2017. ISBN: 9781292099040.

D: Brealey, R. A., Myers, S. C., Allen, F. Principles of Corporate Finance. 13th ed. New York: McGraw-Hill, 2019. ISBN: 978-1260565553.

Poslední úprava: Čámská Dagmar (16.09.2020)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

Zápočet: minimálně 50 % z průběžného test, akceptovaná verze seminární práce

Zkouška: písemná část po úspěšném absolvování (zisk alespoň 50 %) následována ústní částí

Ústní část se nemůže konat bez úspěšného složení písemné části.

V případě neúspěchu u ústní části je nezbytné opakovat i písemnou část.

Poslední úprava: Čámská Dagmar (10.02.2021)
Sylabus -

1. Základní cíle finančního řízení podniku – rozpad na dílčí cíle.

2. Sledované hodnotové veličiny – tříbilanční systém, souvislost stavových a tokových veličin.

3. Struktura majetku a kapitálu podniku, determinanty struktury.

4. Zdroje podnikového financování – dostupnost, rozsah a cena zdrojů v závislosti na životním cyklu.

5. Dlouhodobé financování a finanční mix – náklady kapitálu, působení úrokového daňového štítu, WACC.

6. Výnosové hledisko volby kapitálové struktury – finanční páka, podmínky působení, efekt finanční páky.

7. Spojení provozního a finančního rizika – model propojení provozní a finanční páky.

8. Finanční analýza – vymezení, zdroje, uživatelé, metody, analýza absolutních ukazatelů, horizontální a vertikální analýza, bilanční pravidla rovnovážného financování, pracovní kapitál.

9. Finanční analýza – analýza poměrových ukazatelů, paralelní a pyramidový systém ukazatelů, ukazatele rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, kapitálového trhu, produktivity.

10. Finanční analýza – pokročilejší metody hodnocení – EVA, Du Pontův rozklad, logaritmická analýza, bonitní a bankrotní modely, rozklad INFA, mezipodnikové srovnávání.

11. Investiční činnost podniku, metody hodnocení investic, NPV, IRR, doba návratnosti, profitability index.

12. Rozdělování zisku a vliv na hodnotu podniku.

13. Prevence podnikových krizí – systémy včasné výstrahy, symptomy, fáze krize, možnosti řešení, důsledky, insolvence.

14. Fúze a akvizice jako nástroj rozvoje podniku – důvody, rizika.

Poslední úprava: Čámská Dagmar (09.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Zápočet: minimálně 50 % z průběžného testu, akceptovaná verze seminární práce

Zkouška: písemná část po úspěšném absolvování (zisk alespoň 50 %) následována ústní částí

Ústní část se nemůže konat bez úspěšného složení písemné části.

V případě neúspěchu u ústní části je nezbytné opakovat i písemnou část.

Poslední úprava: Čámská Dagmar (09.02.2021)
 
VŠCHT Praha