PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Design and Brand Management - AB501023
Anglický název: Design and Brand Management
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/0, Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Štěpánek Petr Ing. arch.Ing. Ph.D.
Je záměnnost pro: B501023
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (20.01.2020)

R: Olins, W.: Corporate Identity. Thames & Hudson 1989.

R: Olins, W.: On Brand. Thames & Hudson 2004.

A: Wheeler, A.: Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (20.01.2020)

1. Positioning. Brand management as a marketing tool.

2. Branding - communication tools.

3. Corporate identity a corporate design

4. Brand management, strategy of brand management..

5. Value of brands.

6. Case studies - economic, social, environmental aspects of the design communication.

7. Visual aspects, codification and implementation, design of manuals.

8. Brand management and social networks.

9. Design as tool of competitiveness. Role of design in Industry 4.0.

10. Design implementation, trends, technology.

11. Social responsibility of designers.

12. Tradition and innovation in design, redesign, styling.

13. Typography and design.

14. Copyright in creative industries.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (20.01.2020)

Seminární práce na individuálně zadané téma a její obhajoba (Zk.)

 
VŠCHT Praha