PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
International Accounting System and Audit - AB501034
Anglický název: International Accounting System and Audit
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Strouhal Jiří prof. Ing. Ph.D.
Literatura -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Z: BUDÍKOVÁ, M., KRÁLOVÁ, M., MAROŠ, B. Průvodce statistickými metodami. Praha: Grada Publishing, 2010.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J. Vícerozměrné statistické metody 1. Praha: Informatorium. 2006.

D: HEBÁK, P., HUSTOPECKÝ, J., MALÁ, I. Vícerozměrné statistické metody 2. Praha: Informatorium. 2005.

D: HINDLS, R. a kol. Statistika pro ekonomy. Praha: Profesional Publishing. 2007.

Požadavky ke kontrole studia
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. International Accounting Harmonisation

2. Reporting of Intangible Assets (IAS 38)

3. Reporting of Property, Plant and Equipment (IAS 16)

4. Impairment of Assets (IAS 36)

5. Reporting of Investment Properties (IAS 40)

6. Reporting of Leases (IAS 17, IFRS 16)

7. Reporting of Inventories (IAS 2)

8. Reporting of Financial Instruments (IFRS 9, IFRS 7)

9. Reporting of Provisions and Contingent Liabilities (IAS 37)

10. Preparation of Financial Statements (IAS 1, IAS 7)

11. Earnings per Share (IAS 33)

12. Events after Balance Period (IAS 10)

13. Interim Financial Reporting (IAS 34)

14. Auditors Report

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Fialová Jana (14.01.2020)

Zápočet: aktivní účast na cvičeních, zpracování korespondenčních úkolů, závěrečné zápočtové písemné práce

Zkouška: písemná - část teoretická a část praktická

 
VŠCHT Praha