PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
World Economics - AB501035
Anglický název: World Economics
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (13.01.2021)
The course is focused on the comparison of key world economies. The spotlight is then turned on the analysis of EU economy. The topics deal not only with real markets but also with the current issues of financial markets and public debt.
Literatura -
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)

NYU Stern Department of Economics: The Global Economy. CreateSpace Independent Publishing Platform. 2016. New York.

Baldwin R., Wyplosz, C.: The Economics of European Integration. McGraw-Hill. 2015. London.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (17.01.2020)

1. Gross domestic product and related variables in the EU, USA, Canada, Japan, China and other world economies.

2. Economic growth and business cycle in the EU, USA, Canada, Japan, China and other world economies.

3. Price level, inflation in the EU, USA, Canada, Japan, China and other world economies.

4. Key characteristics of the labor markets in the in the EU, USA, Canada, Japan, China and other world economies.

5. Systematic risk and its relation to the real economy development.

6. Government sector in the EU, USA, Canada, Japan, China and other world economies.

7. Trade patterns in the world economies.

8. Banking sector of the world economies.

9. Real and financial markets interactions in the world economies.

10. Economic performance within the EU.

11. Economic growth within the EU.

12. Labor markets within the EU.

13. Real and nominal convergence within the EU.

14. Real and financial markets interactions in the world economies.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Pošta Vít doc. Ing. Ph.D. (10.02.2021)

Pro postup k závěrečné písemné zkoušce je nutné získat alespoň 50 % bodů z průběžných testů během výukové části semestru.

 
VŠCHT Praha