PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Entrepreneurship and Business Plan - AB501039
Anglický název: Entrepreneurship and Business Plan
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: zimní
Body: zimní s.:6
E-Kredity: zimní s.:6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Vacík Emil prof. Ing. Ph.D.
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to characterise the conditions and entrepreneurial trends in the 21st century,evaluate a new business idea and develop a business plan (to select and use relevant information and methods to develop business plans, analyse risks and their impact on the feasibility of business plans).

Poslední úprava: Švecová Lenka (11.12.2021)
Literatura -

D: VOLBERDA, Henk; VAN DEN BOSCH, Frans AJ; HEIJ, Kevin. Reinventing business models: How firms cope with disruption. Oxford University Press, 2018.

D: SPENDER, J.-C. Business strategy: Managing uncertainty, opportunity, and enterprise. Oxford University Press, 2014.

D: SAHLMAN, William Andrews. How to write a great business plan. Harvard Business Press, 2008.

D: MCKEEVER, Mike P. How to write a business plan. Nolo, 2018.

D: BERRY, Tim. The plan-as-you-go business plan. Entrepreneur Press, 2008.

D: ABRAMS RHONDA, M. The Successful Business Plan. Secrets and Strategies. 2003.

Poslední úprava: Švecová Lenka (11.12.2021)
Sylabus -

1. Vlastní podnikání vs. zaměstnání, podnikání jako životní styl

2. Životní cyklus podniků a jeho kritické fáze, start-up, malé a střední podniky, velké společnosti

3. Charakteristika rodinných firem

4. Podnikatelský záměr, jeho účel a druhy, jeho vazby na jiné typy dokumentů

5. Různí příjemci podnikatelských plánů, jak napsat podnikatelský plán podle požadavků příjemce

6. Podnikatelské cíle, analýzy vnějšího a vnitřního prostředí, využití relevantních informací

7. Strategie a marketing, organizace work-flow, procesy a organizační struktura

8. Investiční rozpočet a zdroje na jeho financování

9. Kalkulace a scénáře, finanční plán

10. Finanční analýza a hodnocení efektivnosti podnikatelského plánu, rizika a jejich řízení

11. Získání investorů, prezentace výtahů, resumé a prezentace podnikatelského plánu

12. Hodnocení podnikatelských záměrů z pohledu investorů

13. Osobnostní rysy podnikatelů, přístupy k budování úspěšného podnikání

14. Současné trendy, průmysl 4.0, meziodvětvová spolupráce, triple/quadruple helix atp.

Poslední úprava: Švecová Lenka (11.12.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -

Požadavky na zápočet: aktivní účast, vypracování podnikatelského plánu v týmech.

Požadavky ke zkoušce: obhajoba vypracovaného podnikatelského záměru a ústní zkouška.

Poslední úprava: Švecová Lenka (11.12.2021)
 
VŠCHT Praha