PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Intercultural Communication - AB501043
Anglický název: Intercultural Communication
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Štefl Martin Mgr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Botek Marek Ing. Mgr. Ph.D. (20.01.2020)

R: Gibson R.: Intercultural Business Communication, OUP, ISBN 978-0-19-442180-5

A: Schmidt, P.: In Search of Intercultural Understanding, 2007, Vienna: Meridian World Press, ISBN:

A: Lewis, R.: When cultures collide, 2005, London: Nicholas Brealey Publishing, ISBN 978-1-90483802-9

A: Mackenzie, I: English for Business Communication, 1997, CUP

A: Jones, L.: Working In English, ISBN 9780521776844

A: Hancock, M.: English Pronunciation In Use, ISBN 9780521687522

A: Murphy, R.: English Grammar In Use, ISBN 9780521532891

A: English dictionary, Lingea Lexicon 5, ISBN 978-80-87062-52-4

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Zvěřinová Jana Mgr. (21.09.2020)

1. What is culture and multiculturality

2. Intercultural theories

3. Understanding myself, my cultural values; creating personal portfolio

4. Cultural and language context in communication

5. International English as a lingua franca

6. Cultural stereotypes

7. Cultural patterns and strategies

8. International team work, cultural dimensions

9. International team work, miscommunication in communication

10. Which language mistakes cause misunderstanding and how to avoid them

11. Intercultural communicative competence - listening effectively

12. Intercultural communicative competence - speaking clearly

13. Intercultural communicative competence - cultural diversity

14. Portfolio evaluation, self-reflection

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (21.09.2020)

Portfolio, knowledge and vocabulary checks, pro-active participation, attendance.

 
VŠCHT Praha