PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Czech language 1 - AB501045
Anglický název: Czech language 1
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, KZ [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Štefl Martin Mgr. Ph.D.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Štefl Martin Mgr. Ph.D. (18.02.2021)

R: Holá, L.: Czech Step by Step 1 (according to the language level A1, A2), Akropolis, 2016

R: Kestřánková, M.: Čeština pro cizince (according to the language level (A1–A2, B1) ISBN: 978-80-266-1187-5, ISBN: 978-80-266-1048-9

Additional teacher’s materials

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Štefl Martin Mgr. Ph.D. (18.02.2021)

1. Pronunciation; Czech alphabet;

2. Greetings;

3. Addressing people;

4. Present tense;

5. Personal pronouns;

6. Asking for direction; Locations;

7. Gender; Nominative and Accusative sg.;

8. Possessive pronouns;

9. Adjectives;

10. Modal verbs

11. Family;

12. Describing people;

13. Expressing the time (days of the week, parts of the day);

14. Test

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Štefl Martin Mgr. Ph.D. (18.02.2021)

Study requirements:

• Final written test,

• Progress tests

• Activity during the seminars

• Attendance

 
VŠCHT Praha