PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Czech History and Culture - AB501047
Anglický název: Czech History and Culture
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: oba
Body: 3
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Pavelková Hana Mgr. Ph.D.
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)
The course helps students gain a broad overview of the Czech culture and history and discover how major historical events still affect us today. Revealing the stories behind may encourage to take a second look and see new perspectives on how culture has interacted with politics and society. The course is structured around modular themes, including key milestones, eras, and personalities, running from architecture and technology to arts and customs. By the end of the course, students will be able to: • Demonstrate knowledge and basic facts in the international context. • Describe and illustrate examples of significant historical milestones and gems. • Analyze and appraise the Czech culture in context. The course is primarily designed for non-Czech students.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: Scholleová Hana doc. RNDr. Ing. Ph.D. (16.12.2021)

R: Jezkova, A.: 77 Prague Legends, ISBN: 80-7252-139-X

R: Cerny, M.: 111Places in Prague you Shouldn´t Miss, ISBN 3740801441

R: In Search of Intercultural Understanding, Schmidt, P, 2007

A: When cultures collide, Lewis R, 2005

A: Intercultural Business Communication, Gibson, R., 2012

A: Rubeš, J.: Honest guide: Prague (online series)

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

1. Introduction – across cultures, cultural artifacts

2. Discovering the Czech Republic in a nutshell

3. Czech culture, comparing culture types and values

4. The art of being Czech: Knowledge, associations, and stereotypes

5. Stories behind Czech history 1

6. Landscape and architecture, features and parallels

7. Medieval lifestyle

8. Industries and society

9. Stories behind Czech history 2

10. Modern times

11. Famous personalities, Czech culture to the world

12. Czechia and UNESCO heritage sites

13. Insights: Digital storytelling

14. Revision and reflection

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Hřebačková Monika PhDr. (09.02.2021)

Pro-active approach in class

Presenting 1) infographics and 2) a digital story on a selected Czech cultural and historical event or personality

 
VŠCHT Praha