PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Corporate Social Responsibility - AB501073
Anglický název: Corporate Social Responsibility
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: oba
Body: 6
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: Dvořáková Zuzana prof. Ing. CSc.
Literatura - angličtina

R: Caroll, A.B. (2016). Carroll´s pyramid of CSR: taking another look. International Journal of Corporate Social Responsibility, 1(3), 8 p.

R: Jimenez, G.C., and Pulos, E. Good Corporation, Bad Corporation: Corporate Social Responsibility in the Global Economy. SUNY Fashion Institute of Technology. Open Suny Textbooks, 2016. [cit. 2020-02-12]. Retrieved from .

R: Stangis, D., and Valvoda Smith, K.The Executive’s Guide to 21st Century Corporate Citizenship: How your Company Can Win the Battle for Reputation and Impact. Emerald Publishing Limited, 2017. ISBN 9781786356789.

A: Kotler, P., and Lee, N. (2005) Corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause. Hoboken. John Wiley & Sons. ISBN 0-471-47611-0.

A: Murray, A., Haynes, K., and Dillard, J. (2014). Corporate Social Responsibility: A Research Handbook. London. Routledge. ISBN 978-0-415-781718.

A: Porter, M.E., and Kramer, M.R. (2006). Strategy & Society. The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, December, 1-13.

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Požadavky ke zkoušce (Forma způsobu ověření studijních výsledků)

1. Aktivní účast na přednáškách a seminářích, zápočtový test

2. Vypracování a prezentace seminární práce ve skupině 2-3 studentů + ústní zkouška

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Sylabus - angličtina

1. To define the CSR concept specification: theoretical background, business ethics, governance, and reputation.

2. To specify the CSR areas and define Corporate Citizenship, Corporate Community Investment, Corporate

Philanthropy, Corporate Responsibility.

3. To characterize the position of NGOs in the society and the role of stakeholders in CSR, to describe

differences between NGOs abroad, and in the CR, the position of interest groups like customers, government and

state administration, and media.

4. The methodology of the CSR strategy in the firm preparation according to the business branch and character of

the firm - research, prioritizing, the firms' goals connection, benefits.

5. To integrate strategic CSR in the firm - the CSR areas of the firm's functioning, the CSR, and stakeholders

(shareholders, employees, and others).

6. To describe a relationship between the CSR and the firm's performance: the CSR impact on the firm's long-term

economic stability and performance, reputation, and values.

7. To identify the CSR relation to the environment, occupational health, and safety (OSHA), and quality

management.

8. The CSR management and certification - the system and models of the CSR management, integration, the CSR

strategy, communication of the CSR, methods of measuring and benchmarking of the CSR projects, quality

management in the CSR areas through the certification as ISO or EMAS.

9. Reporting and standards of reporting (Corporate Sustainable Development or CSR reports).

10.To characterize business and NGO joint projects: forms of cooperation, joint project management, risk

management, and communication.

11.Case studies of successful and unsuccessful partnership from the CR and abroad. Cross-cultural differences.

12.To specify employee involvement in developing the CSR strategy and doing CSR projects.

13.The CSR integration into HRM: how can CSR projects aim at the development of soft skills, the influence of CSR

activities on retention and work motivation.

14.Case studies about CSR projects connecting business with an NGO.

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

1. Active participation in lectures and seminars, credit test

2. Elaboration and presentation of a seminar work in a group of 2-3 students + oral exam

Poslední úprava: Charvátová Dagmar (14.09.2023)
 
VŠCHT Praha