PředmětyPředměty(verze: 922)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Environmental and Physical Geography - AB501075
Anglický název: Environmental and Physical Geography
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Jurek Martin RNDr. Ph.D.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (09.12.2020)
The course introduces basic concepts of physical geography, dealing with individual systems of the natural environment of the Earth and their mutual interactions. During the semester, basic geographical information from geomorphology, hydrology, climatology, pedogeography and biogeography will be provided and discussed synthetically in the context of environmental geography.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (09.12.2020)

Students will be able to describe and explain the basic concepts of physical and environmental geography.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (09.12.2020)

R:

Marsh, W. M., Grossa, J. (2004): Environmental Geography: Science, Land Use, and Earth Systems. 3rd Edition. Wiley.

Mason, J., Burt, J., Muller, P., de Blij, H. (2015). Physical Geography: The Global Environment. Oxford University Press.

Strahler, A. H. (2011): Introducing physical geography. Wiley.

D:

Dessler, A. (2015). Introduction to Modern Climate Change. 2nd Edition. Cambridge University Press.

Keller, E. A., DeVecchio, D. E. (2019). Natural Hazards: Earth's Processes as Hazards, Disasters, and Catastrophes. 5th Edition. Routledge.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (09.12.2020)

1. Introduction, course organisation

2. Environmental geography – definition, concept and subject of the study

3. Natural spheres of the Earth and system of their mutual connections and feedbacks

4. Terrain of the landmasses and its evolution, plate tectonics

5. Endogenic and exogenic geomorphic processes

6. Water on the Earth, hydrological cycle, hydrology of the oceans

7. Hydrology of landmasses, glaciology

8. Atmosphere, general circulation of the atmosphere, weather and climate

9. Climatic regions on the Earth

10. Soils and biota on the Earth

11. Relations between climate, soils and vegetation

12. Anthropogenic influence on the landscapes, global change

13. Current environmental issues

14. Final discussion

Studijní prerekvizity - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (09.12.2020)

None

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (09.12.2020)

All assignments from tutorials must be elaborated at an acceptable level in order to obtain credit. For the successful passing of the course, at least 50% of the available points in a written examination must be scored.

 
VŠCHT Praha