PředmětyPředměty(verze: 923)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Demography - AB501079
Anglický název: Demography
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2021
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: bakalářské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Langhamrová Jitka doc. Ing. CSc.
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (09.12.2020)
The course aims to acquaint the students with the commonly used basic demographic indicators and methods , to teach them to analyze given regions using simple demographic indicators and methods and to acquaint them with the demographic situation in the individual regions of the Czech Republic and with the demographic situation in the world. Special attention is paid to migration.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (09.12.2020)

The students will be able to use correctly basic demographic indicators and simple demographic methods to evaluate demographic trends and their consequences.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (09.12.2020)

Smith, D. P. Formal Demography. Springer Science+Business Media New York, 1992.

Preston, S., Heuveline, P., Guillot, M. Demography: Measuring and Modeling Population Processes. Wiley-Blackwell

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (09.12.2020)

1. Definition of the subject of demography, space and time in demography, a Lexis diagram, and its use

2. Basic sources of demographic data and method of their acquisition (census, records of demographic events). Data sources at national and international level. Demographic handbook, Demographic yearbook, Lexicon of municipalities.

3. Population reproduction, current population statistics (total number, distribution and structure), population change (natural, mechanical, social), average age, median age, economic dependency ratio, age dependency ratio, balance equation.

4. General and specific rates and their applicability in time and space comparison.

5. Standardization method and its application (direct method, indirect method, comparative indexes).

6. Stationary and stable population models, life tables, life expectancy, median length of life, modal age at deaths, life table death rate. Healthy life expectancy.

7. Population projections and their significance, component method without migration, component method with migration. CZSO projections, regional projections.

8. Population status statistics, basic population structures (age, gender, education, nationality, religion, marital status, economic structure).

9. Family and household, changes in the population’s demographic behaviour after 1989.

10. Population change statistics, birth statistics, death statistics, marriages, divorces, abortions, migration.

11. Migration and changes in population distribution, crude and net migration, migration balance, migration turnover, efficiency index, preferential migration index.

12. Foreigners in the Czech Republic, the concept of replacement migration.

13. Modernization, first and second demographic transition, epidemiological transition, first and second demographic dividend.

14. Demographic aging of the population, economic and social consequences.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Sýkora Vladimír doc. Ing. CSc. (09.12.2020)

Active work during classes (10%), seminar paper (30%), final test and oral exam (60%).

To successfully complete the course, the student must get at least 50% in each part of the evaluation.

 
VŠCHT Praha