PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Czech language 2 - AB501081
Anglický název: Czech language 2
Zajišťuje: Ústav ekonomiky a managementu (837)
Fakulta: Celoškolská pracoviště VŠCHT Praha
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: letní s.:3
E-Kredity: letní s.:3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Štefl Martin Mgr. Ph.D.
Literatura - angličtina

R: Holá, L.: Czech Step by Step 1 (according to the language level A1, A2), Akropolis, 2016

R: Kestřánková, M.: Čeština pro cizince (according to the language level (A1–A2, B1) ISBN: 978-80-266-1187-5, ISBN: 978-80-266-1048-9

Additional teacher’s materials

Poslední úprava: Štefl Martin (18.02.2021)
Sylabus - angličtina

1. Consolidation of grammar;

2. Meeting people;

3. Present tense – continuation;

4. Filling in forms and questionnaires

5. Numerals;

6. At the restaurant;

7. Food and beverages

8. Agreement / disagreement;

9. Apologies;

10. At the bank;

11. Verbs of motion (jet, jít)

12. Telephoning;

13. At the post office;

14. Test

Poslední úprava: Štefl Martin (18.02.2021)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Study requirements:

• Final written test,

• Progress tests

• Activity during the seminars

• Attendance

Poslední úprava: Štefl Martin (18.02.2021)
 
VŠCHT Praha