PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Phase Transformations in Metals - AM106002
Anglický název: Phase Transformations in Metals
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
Body: letní s.:4
E-Kredity: letní s.:4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D.
Neslučitelnost : M106002
Záměnnost : S106007
Je neslučitelnost pro: M106002
Je záměnnost pro: M106002
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (24.01.2018)
Předmět podává přehled o fázových přeměnách důležitých při zpracování kovových materiálů. Popsána je krystalizace kovů i fázové přeměny ocelí a neželezných kovů v tuhém stavu.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Studenti budou umět:

Orientovat se ve fázových diagramech.

Mechanismy krystalizace a fázových přeměn v pevném stavu.

Popsat procesy, ke kterým dochází při krystalizaci kovů a slitin.

Popsat a využívat procesy při tepelném zpracování kovů a slitin.

Literatura -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Z: Sinha A.U., Physical Metallurgy Handbook, Mc. Graw Hill, New York, 2004, 0070579865.

Studijní opory -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (24.01.2018)

Prezentace jsou k dispozici u vyučujícího.

Sylabus -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (24.01.2018)

1. Energetické podmínky fázových přeměn, nukleace a růst zárodku.

2. Krystalizace kovů a slitin, ovlivňování krystalizace.

3. Vzájemná rozpustnost kovů, tuhé roztoky, intermetalické fáze.

4. Stavové diagramy, aplikace termické analýzy.

5. Úloha difúze při krystalizaci kovů.

6. Nerovnovážná krystalizace, krystalizace slitin ve formě.

7. Objemové změny při tuhnutí a chladnutí slitin.

8. Rozpad tuhých roztoků při změně rozpustnosti.

9. Eutektoidní rozpad.

10. Martenzitická a bainitická přeměna.

11. Transformační diagramy, vliv slitinových prvků.

12. Tepelné zpracování žíháním.

13. Kalení a popouštění.

14. Chemicko-tepelné a tepelně-mechanické zpracování.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Novák Pavel prof. Ing. Ph.D. (20.02.2018)

Splnění ústní zkoušky.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1,5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
4 / 4 112 / 112
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha