PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Electrochemistry for Materials Engineering - AM106010
Anglický název: Electrochemistry for Materials Engineering
Zajišťuje: Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství (106)
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Fojt Jaroslav doc. Ing. Ph.D.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Anotace - angličtina
Poslední úprava: Fojt Jaroslav doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)
The course enhances the knowledge in the area of electrochemistry obtained in bachelor study. In the first part of the course, attention is focused on the description of electrical signal transmission in conductors, individual types of semiconductors and electrolytes. Considerable attention is paid to the description of the phase boundary between above-mentioned materials and ion-conducting electrolytes. The following section discusses in detail the charge transfer via the phase interface and the kinetics of charge-driven reactions. This basic model is subsequently supplemented by the effects of transport phenomena. Theoretical knowledge and description of the systems are subsequently used in the discussion of the mechanism of corrosion reactions and their influencing. At the end students are acquainted with measuring techniques used in electrochemistry and corrosion engineering and practical applications of acquired knowledge.
Výstupy studia předmětu - angličtina
Poslední úprava: Fojt Jaroslav doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Students will be able to:

describe phase boundary metal – electrolyte

understand the principles of corrosion processes

understand the principles of experimental corrosion techniques and their limitations.

Literatura - angličtina
Poslední úprava: Fojt Jaroslav doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Bard A.J., Faulkner L.R., Electrochemical Methods., John Wiley and Sons., NY 2000,

Jones D.A., Principles and prevention of corrosion., Prentice Hall, Upper Saddle River 1996

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Fojt Jaroslav doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

1. Conductivity of metals and semiconductors

2. Characteristics of liquids, conductivity

3. Metal/electrolyte phase boundary

4. Semiconductor/electrolyte phase boundary

5. Description of metal-water interaction, E-pH diagrams

6. Kinetics of electrochemical reactions - charge transfer I

7. Kinetics of electrochemical reactions - charge transfer II

8. Kinetics of electrochemical reactions - mass transfer, diffusion

9. Theory of corrosion processes I

10. Theory of corrosion processes II

11. Experimental methods based on DC signal

12. Experimental methods based on AC signal

13. Experimental methods based on AC signal, experimental methods instrumentation

14. Practical applications

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: Fojt Jaroslav doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

physical chemistry

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: Fojt Jaroslav doc. Ing. Ph.D. (13.02.2018)

Two admission tests are required to pass the exam. To complete the course you need to pass an oral exam.

Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 3,5 98
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 20
Průběžné a zápočtové testy 20
Ústní zkouška 60

 
VŠCHT Praha