PředmětyPředměty(verze: 955)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Mechanics of Materials - AM107001
Anglický název: Mechanics of Materials
Zajišťuje: Ústav skla a keramiky (107)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
This course provides a self-contained and consistent overview of the mechanical and thermomechanical properties of materials, based on the theory of rational mechanics and thermomechanics. The presentation of the topics is based on the exact theory of continua and requires from the student the ability to follow tensor formalism. Apart from standard topics this course contains recent developments in the field of materials mechanics, and tries to correct some of the errors and misconceptions in the common textbook literature. The course is appropriate for students of all subjects.
Poslední úprava: Kubová Petra (14.01.2018)
Výstupy studia předmětu - angličtina

Students will be able to:

use the most important concepts related to stress and strain tensors, correctly choose and and evaluate mechanical tests, correctly interpret their results, use the correct terminology for the presentation of results and grasp the underlying theoretical principles of materials mechanics to the degree and depth necessary for a full understanding of the modern specialized literature in the field.

Poslední úprava: Kubová Petra (14.01.2018)
Literatura - angličtina

B - Haupt P.: Continuum Mechanics and Theory of Materials. Springer, Berlin 2000. (ISBN 3-540-66114-X).

B - Billington E. W., Tate A.: The Physics of Deformation and Flow. McGraw Hill, New York 1981. (ISBN 0-07-005285-9).

B - Green D.J.: An Introduction to the Mechanical Properties of Ceramics. Cambridge University Press, Cambridge 1998. (ISBN 0-521-59913-X).

B - Menčík J.: Strength and fracture of glass and ceramics. Elsevier, Amsterdam 1992. (ISBN 0-444-98685-5).

B - Pabst W., Gregorová E.: Effective elastic moduli of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 31-100 in Caruta B.M. (ed.): Ceramics and Composite Materials - New Research. Nova Science, New York 2006. (ISBN 1-59454-370-4).

C - Torquato S.: Random Heterogeneous Materials - Microstructure and Macrosopic Properties. Springer, New York 2002.

C - Menčík J.: Strength and Fracture of Glass and Ceramics. Elsevier, Amsterdam 1992. (ISBN 0-444-98685-5).

C - Pabst W., Gregorová E.: Effective thermal and thermoelastic properties of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 77-138 in Caruta B.M. (ed.): New Developments in Materials Science Research. Nova Science, New York 2007. (ISBN 1-59454-854-4).

Poslední úprava: Unger Uhlířová Tereza (09.07.2024)
Sylabus -

1. Úvod – tenzory a bilanční rovnice

2. Napětí, deformace a konstitutivní rovnice

3. Elastické pevné látky a viskózní tekutiny

4. Lineární elasticita izotropních pevných látek

5. Lineární termoelasticita pevných látek a tekutin

6. Stavové rovnice a principy atomistického modelování

7. Základy lomové mechaniky

8. Teplotní závislost vlastností a tlumení

9. Testování mechanických vlastností I

10. Testování mechanických vlastností II

11. Reologie viskózních kapalin a suspenzí

12. Reologie viskoplastických a viskoelastických materiálů

13. Efektivní vlastnosti heterogenních materiálů

14. Piezoelektrické vlastnosti

Poslední úprava: Pabst Willi (19.10.2022)
Vstupní požadavky - angličtina

In order to enroll for this course the student must have a bachelor (B.Sc.) or comparable degree in chemistry, materials science and technology or a related field.

Poslední úprava: Pabst Willi (14.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

In order to become eligible for classification the student has to pass a written qualification test. The final exam is oral and concerns the content of the whole lecture course.

Poslední úprava: Pabst Willi (14.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2 56
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Aktivní účast na výuce 30
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 40

 
VŠCHT Praha