PředmětyPředměty(verze: 952)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Chemistry and Physics of Solids - AM108001
Anglický název: Chemistry and Physics of Solids
Zajišťuje: Ústav chemie pevných látek (108)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:5
E-Kredity: zimní s.:5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:3/0, Zk [HT]
Počet míst: 10 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kovanda František prof. Ing. CSc.
Hušák Michal doc. Dr. Ing.
Koloušek David Ing. CSc.
Termíny zkoušek   Rozvrh   
Pro tento předmět jsou dostupné online materiály
Anotace - angličtina
Theoretical principles of Materials Engineering and Materials Science. The emphasis is on engineering approach in solving the problems of chemistry and physics of solid state and for the understanding of the relationship between structure, reactivity and properties of solids.
Poslední úprava: Kovanda František (28.02.2018)
Literatura - angličtina

A: Fahlman B.D., Materials Chemistry, Springer, 2011, ISBN 978-94-007-0693-4

D: Tilley R.J.D., Understanding Solids: The Science of Materials, 2nd Edition, Wiley & Sons, 2013, ISBN 978-1-118-42328-8

D: West A.R., Solid State Chemistry and its Applications, Second Edition, Student Edition, John Wiley & Sons, 2014, 978-1-119-94294-8

Poslední úprava: Kovanda František (16.09.2019)
Sylabus - angličtina

1. External and internal geometry and symmetry of crystals.

2. X-ray diffraction, structure analysis of crystalline solids.

3. Crystal chemistry, close packing.

4. Structure types.

5. Solid solutions, mechanisms of phase transformations.

6. Chemical bonding in solids, electron energy bands.

7. Real crystal.

8. Amorphous solids.

9. Reactivity of solids.

10. Thermal properties of solids.

11. Electrical properties of solids.

12. Magnetic properties of solids.

13. Optical properties of solids.

14. Mechanical properties of solids.

Poslední úprava: Kovanda František (28.02.2018)
Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) - angličtina

Successful oral examination.

Poslední úprava: Hušák Michal (16.02.2018)
Zátěž studenta
Činnost Kredity Hodiny
Konzultace s vyučujícími 1 28
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na zkoušku a její absolvování 2.5 70
5 / 5 140 / 140
Hodnocení studenta
Forma Váha
Ústní zkouška 100

 
VŠCHT Praha