PředmětyPředměty(verze: 949)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Theoretical Spectroscopy and Reactivity - AM110012
Anglický název: Theoretical Spectroscopy and Reactivity
Zajišťuje: Ústav organické chemie (110)
Fakulta: Fakulta chemické technologie
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
Body: zimní s.:4
E-Kredity: zimní s.:4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Pro druh: navazující magisterské
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Kvíčala Jaroslav prof. Ing. CSc.
Krupička Martin Ing. Ph.D.
Záměnnost : N110019
Anotace -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.10.2019)
V rámci předmětu budou studenti seznámeni se základními metodami molekulového modelování a kvantově chemických výpočtů organických molekul.
Výstupy studia předmětu -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.10.2019)

Studenti budou umět:

používat základní pojmy kvantové chemie

optimalizovat geometrii molekuly

používat základní kvantově chemické metody

aplikovat kvantově chemické metody pro predikci průběhu některých organických reakcí a pro výpočet spekter

Literatura -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.10.2019)

Z: Frank Jensen: Introduction to Computational Chemistry, Second Edition. 0470011874

Z: Steven M. Bachrach: Computational Organic Chemistry 2nd Edition. 1118291921

Z: Attila Szabo ,‎ Neil S. Ostlund: Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced Electronic Structure Theory. 0486691861

Studijní opory -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.10.2019)

Studijní materiály k přednáškám u vyučujícího

Sylabus -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.10.2019)

1. Kvantově-chemický popis molekuly, predikce molekulových vlastností

2. LCAO aproximace, báze AO, vnitřní souřadnice, Z-matice.

3. Reakční hyperplocha a její extrémy-minima, sedlové body.

4. Užití symetrie, strategie hledání tranzitních stavů, reakční koordináta.

5. Wilsonova analýza, termodynamické a kinetické řízení reakce.

6. Výpočet termodynamických charakteristik a rychlosti chemické reakce.

7. Semiempirické metody, oblast jejich užití, programové vybavení.

8. Neempirické metody, oblast jejich užití, programové vybavení.

9. Korelační energie, metoda konfigurační interakce.

10. Teoretický přístup k výpočtu UV a IR spekter.

11. Termické reakce-analýza termických procesů v základním stavu.

12. Elektrocyklické reakce, sigmatropní přesmyky, symetrie MO.

13. Fotochemické procesy, multiplicita stavů.

14. Vnitřní konverze a mezisystémový přenos, mezimolekulové interakce.

Studijní prerekvizity -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.10.2019)

Žádné.

Podmínky zakončení předmětu (Další požadavky na studenta) -
Poslední úprava: Kubová Petra Ing. (14.10.2019)

Předmět je zakončen zkouškou sestávající z řešení příkladů na PC a ústní části.

 
VŠCHT Praha